14 Koninklijke Onderscheidingen in Meppel

Tijdens de lintjesregen in Meppel kregen 14 personen een koninklijke onderscheiding. Foto: Wilbert Bijzitter

Veertien mensen zijn in de gemeente Meppel onderscheiden met een lintje. Allen werden lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Lintjesregen, zoals dat in de volksmond heet, is mooi gezegd ‘de Algemene Gelegenheid tot verlening van Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning’. Burgemeester Richard Korteland prikte veertien maal een onderscheiding op.

Met haar 90 jaar is mevrouw Van Dijk-Kooiker de oudste decorandus in de Lintjesregen. Mevrouw startte haar ‘vrijwilligerswerk’ in 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze zat in het verzet en assisteerde bij het onderduiken van Engelse piloten en verzetsstrijders en het verzorgen en verplaatsen van deze mensen. Ook hield ze het bevolkingsregister van Wanneperveen verborgen voor de vijand en verspreidde ze als meisjeskoerier bonkaarten door het land. Ze liet haar ervaringen vastleggen in onder andere portretten van Jan Roelof Kooiker. Deze zijn te lezen via de link www.kampwesterbork.nl. Al haar ervaringen zijn door de Historische Vereniging Nijeveen vastgelegd. Dit wordt gebruikt tijdens schoollessen en bijeenkomsten.

Na de oorlog werd Van Dijk - Kooiker lid van de Christelijke zangvereniging T.O.G. Kolderveen-Nijeveen. Ze zat van 1990 tot 1996 in het bestuur. Van 1946 tot 1995 was ze actief voor de Geformeerde Kerk Nijeveen; ze was contactdame en maakte deel uit van een wijkteam.

Voor basisschool De Wel was ze brei- en handwerkjuf, leesmoeder, assisteerde bij schoolreisjes en deed de was voor de kleuterafdeling. Daarnaast was ze met diverse bestuursfuncties nauw betrokken bij stichting Domijn Kinderopvang, de Nijeveense Christelijke Vrouwen en voetbalvereniging SVN’69. Tot slot is ze sinds 1982 vrijwilligster bij de stichting Noorderboog.

Ook oud-wethouder meneer Lanjouw (75 jaar) ontvangt een lintje. Voor de VVD te Meppel was hij bestuurslid en later raadslid. Vanaf 1999 tot 2006 was hij wethouder bij de gemeente Meppel. Ook was Lanjouw lid van de landelijke partijraad. Sinds 2006 is hij lid bij de Stichting Stedenband Most-Meppel. Ook is hij contactpersoon bij de VNTS, de koepelorganisatie van stedenbanden met Tsjechië en Slowakije. Meppel krijgt jaarlijks bezoekers van Most en Lanjouw ontvangt en begeleidt deze bezoekers.

Meneer Hulshof (73) zet zich sinds 2000 in voor biodiversiteit. Hij is actief bij de imkervereniging en heeft vorm gegeven aan de tentoonstelling ‘De Bij en Wij’. Als medeoprichter van Stichting Theole, die zich inzet om leraren in Nepal op te leiden, heeft hij een bijdrage geleverd aan de bouw van een aantal scholen. Mede door zijn inzet heeft zijn buurtschap de officiële naam Broekhuizen gekregen.

Mevrouw Boer-Piersma (68) was van 1988 tot 2014 vrijwilligster bij de gereformeerde Kerk Nijeveen Havelte Wanneperveen, onder meer met kindernevendiensten, als contactdame en als diaken. Van 2002 tot 2017 was ze bestuurslid bij de Nijeveense Christen Vrouwen. Vanaf hetzelfde jaar is ze vrijwilligster bij de Stichting Welzijn Ouderen in Nijeveen. Noemenswaardig zijn de nodendiensten, waarbij ze 24 uur per dag bereikbaar is.

Boer-Piersma is vanaf 2001 vrijwilligster bij Zorgroep Noorderboog, waar ze cliënten van en naar de kerkdiensten begeleidt. Vanaf 2014 is mevrouw vrijwilligster bij molen De Sterrenberg te Nijeveen, waar ze schoonmaakt en de inkoop van de kantine doet. Sinds 2010 is ze mantelzorger van twee personen.

Albert van Gijssel (70 jaar) was van 1976 tot 1986 vrijwilliger bij de jeugdraad van de gereformeerde kerk in Meppel. Hij was medeorganisator van de rommelmarkten tijdens Koninginnedagen en vrijwilliger bij het starten van het jeugdwerk. Van 1972 tot 1997 was meneer vrijwilliger bij het Rode Kruis. Hij was hulpverlener bij evenementen en heeft deelgenomen aan de hulpverleningsoefeningen bij rampen. Later was hij afdelingscoördinator voor de verbindingsondersteuning, onder meer bij de treinkapingen in Wijster en De Punt.

Van Gijssel was betrokken bij grote evenementen zoals de TT te Assen, de Elfstedentocht en de concours hippique te Meppel. Door de jaren heen was hij betrokken bij de Gereformeerde kerk te Nijeveen, als diaken, vertegenwoordiger bij de regionale classisvergaderingen, scriba en notulist. Sinds 2014 is hij coördinator van het distributiecentrum van de Voedselbank ZuidwestDrenthe.

Als 15-jarige begon mevrouw Voogt-De Vroome (51 jaar) in 1986 als vrijwilligster bij Zwem- en Waterpolovereniging De Reest. Dat deed ze tot 2019. Ze was er jeugdtrainster en zag meerdere teams geregistreerd worden als gekwalificeerd kader. Voogt-De Vroome was ook secretaris van het algemeen bestuur en actief met de ledenwerving, lid van de technische commissie en sinds 2011 voorzitter van de activiteitencommissie.

Vanaf 1978 is meneer Schipper (69 jaar) vrijwilliger bij de Hervormde Gemeenschap Kolderveen–Dinxterveen en die van Nijeveen. Hij verzorgt het druk- en stencilwerk voor het kerkblad en verzorgt al jaren de liturgieën van bijzondere diensten. Ook zorgt Schipper voor schilderwerkzaamheden en is hij ouderling en voorzitter van de kerk. Daarnaast is hij bestuurslid van de drie kerken in Nijeveen. Sinds 2010 is hij voorzitter van de Historische Vereniging Nijeveen. Naast bestuurstaken gaf hij inhoud aan de beeldbank en verzorgde de redactie van het kwartaalblad Diekpraot.

Mevrouw Linde-Groenewoud (69 jaar) was van 1970 tot 2007 vrijwilligster bij de Nierstichting. Sinds 1974 is ze lid van de christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Momenteel is ze voorzitter. Eerder was ze reiscoördinator en redacteur van het maandblad. Vanaf 1976 is ze vrijwilligster van de schildervereniging Kameleon. Van 1980 tot 1998 was ze vrijwilligster bij de interkerkelijke Jeugddienst Commissie IJC. Vanaf 1998 is ze vrijwilligster bij de Protestantse Wijkgemeente Meppel Stad en Landen. Tot slot is mevrouw Linde-Groenewoud sinds 2019 mantelzorger voor haar vader.

Nadat hij vijf jaar hulpkoster was geweest in de gereformeerde kerk van Vlissingen, is de heer Booij (67 jaar) sinds 1997 vrijwilliger bij de Stichting lokale Omroep te Meppel. Hij begon als radiomaker en radiotechnicus. Vanaf 2002 is hij programmamanager, hoofd radio en voorzitter van de programmaraad. In hetzelfde jaar trad hij toe tot het bestuur. Recentelijk begeleidde hij nieuwe statushouders in de gemeente Meppel voor Stichting Vluchtelingen Werk. Tot slot is Booij vanaf 2019 actief bij de vereniging KBO-PCOB, de grootse seniorenorganisatie van Nederland.

Van 1992 tot 2016 was mevrouw Hoekstra-Jannink (80) actief voor de vrouwenraad. Deze werd in 1995 een Stichting, Kleurrijk Meppel. Mevrouw Hoekstra-Jannink heeft veel betekend voor de Meppeler multiculturele samenleving. Vanaf 1998 tot 2019 was Hoekstra-Janning vrijwilligster bij de Stichting Welzijn Mensenwerk. Ze was vanaf het begin betrokken bij het vrouwencentrum. Ze organiseerde naailessen, fietslessen en thuislessen bij migrantenvrouwen.

[geen foto beschikbaar]

Diverse functies bekleedde meneer Hartsuiker (73 jaar) vanaf 1992 bij atletiekvereniging De Sprinter. Hij was jarenlang voorzitter en bestuurslid van de wedstrijden, kantinebeheerder en contactpersoon. Zes jaar later meldde hij zich aan als vrijwilliger voor de Stichting Drentse fiets 4-daagse. Hij is medeverantwoordelijk voor de op- en afbouw van de tijdelijke camping. Ook is hij gastheer bij de start en finish. Sinds 2016 is Hartsuiker bestuurslid. Vanaf 2012 is hij vrijwilliger bij zorggroep Noorderboog.

De 71-jarige mevrouw Madarbaks is sinds 1998 vrijwilligster bij Welzijn Mensenwerk. Ze was betrokken bij het allochtone vrouwennetwerk, bij de oprichting van het vrouwencentrum en bij de groep Geweldige Vrouwen. Samen met het wijkplatform werkte ze aan multiculturele wijkactiviteiten in Haveltermade. In wijkplatform Koedijkslanden zette zij zich in voor de minderbedeelden. Madarbaks was jarenlang bestuurslid van stichting Samenleveringsopbouw, de voorloper van Welzijn Mensenwerk. In 1982 richtte ze een Surinaamse commissie op. Ook was ze betrokken bij het Anti Discriminatie Bureau Meppel en de werkgroep ‘Een Wereld voor Vrouwen’. Ze had een belangrijke rol in de organisatie van de Surinaamse avonden. Ook de Surinaamse kraam op de wereldmarkt kwam mede door haar inzet tot stand.

Jan van Gijssel (62 jaar) is sinds 1975 vrijwilliger van de gereformeerde kerk Nijeveen, Havelte en Wanneperveen als bestuurslid en later als voorzitter. Hij leidde de wekelijkse jeugdactiviteiten. Vanaf 1992 is hij adviserend lid van de Commissie van Beheer. Sinds 1996 is hij boekhouder van de kerk. Van 1981 tot 1990 was Van Gijssel bestuurslid bij de Oranjevereniging Nijeveen. Hij was van 1985 tot 2014 bestuurslid en commissaris van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij ‘Vooruitgang in ’t Geluk’ te Nijeveen, Univé Meppel en omstreken en Univé Reest AA en Linde. Vanaf het begin is Van Gijssel vrijwilliger bij de Historische Vereniging Nijeveen. Sinds 2010 is hij vrijwilliger bij dorpshuis de Schalle.

Voetbal en volleybal voor meneer Drenth (78 jaar). Sinds 1979 is hij jeugdtrainer, leider, bestuurslid en jeugdvoorzitter van vrijwilliger bij MSC. Maar dan 20 jaar was hij verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat. In 1983 was hij één van de oprichters van volleybalvereniging Oosterboer. Hij was de eerste trainer en scheidsrechter. Vanaf 1986 tot 2011 was hij vrijwilliger van Stichting Euro Jeugdvoetbal Meppel (Drenthe Cup). Aan dit toernooi nemen duizenden kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar uit verschillende Europese landen deel. Tot slot was hij vrijwilliger bij de Stichting Drentse fiets 4-daagse. Hij was medeverantwoordelijk voor de warme maaltijden van de deelnemers.

Nieuws

menu