Aantal meldingen van overlast in centrum van Meppel door dak- en thuislozen neemt af

'Overheid moet dakloosheid terugdringen' ANP

De politie ontving in de eerste 8 maanden van dit jaar 5 meldingen van overlast in het centrum van Meppel door dak- en thuislozen. Dat is een halvering van het aantal meldingen ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar.

Dat is opvallend want het aantal klachten over dak- en thuislozen is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Tot en met augustus kwamen er bij de politie 17.400 klachten binnen, vijf jaar geleden waren dat er in dezelfde maanden 10.700. Dat blijkt uit analyse van LocalFocus op basis van politiecijfers.

Het aantal meldingen ligt wel iets lager dan in 2020. In de cijfers gaat het om overlast gerelateerd aan dakloosheid. Volgens de politie gaat het om ‘kwetsbare mensen’ en is er bij incidenten vaak sprake van ‘mensen die slapen of verblijven of plekken waar dit niet gewenst is’, zoals in een portiek van een flat, waar iemand vervolgens melding van doet.

In de eerste acht maanden van dit jaar werd in Drenthe juist meer geklaagd dan in dezelfde periode vorig jaar (stijging van 8 procent). In de rest van de provincies daalde het aantal meldingen.

Cijfers van het CBS laten zien dat het aantal daklozen de afgelopen tien jaar flink is gestegen. Wel lijkt deze stijging in het afgelopen jaar tot stilstand te zijn gekomen. Nederland telde vorig jaar volgens cijfers van het statistiekbureau iets meer dan 36 duizend daklozen. Daarvan is meer dan acht op de tien man en heeft de helft een niet-westerse migratieachtergrond.

De politie registreert de afgelopen jaren steeds meer incidenten rond kwetsbare mensen die ‘de grip op hun leven dreigen kwijt te raken’. Het gaat dan niet alleen om daklozenoverlast, maar ook bijvoorbeeld om incidenten rond personen met verward gedrag en om meldingen rond pogingen tot suïcide.

Nieuws

Meest gelezen