Adviesraad Sociaal Domein Meppel presenteert jaarverslag 2022. Dit jaar staat in het teken van armoede en eenzaamheid, energiearmoede, participatie en sport en gezondheid

Wethouder Klaas de Vries neemt jet jaarverslag in ontvangst.

Wethouder Klaas de Vries neemt jet jaarverslag in ontvangst. Foto Daan Prest

De Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM) bood woensdag op 22 maart haar jaarverslag over 2022 aan. Wethouder Klaas de Vries nam het namens het college van burgemeester en wethouders in ontvangst.

De Adviesraad is in het afgelopen jaar druk geweest met het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Voorzitter Liesbeth van der Vegt en secretaris Esmée Verbaan legden eind 2021 hun functies neer. Een aantal leden van de Adviesraad besloot deze taken gezamenlijk op te pakken om de continuïteit van de Adviesraad te waarborgen. De raad kan echter nog steeds nieuwe leden gebruiken .

Daarnaast werd een koersdocument voor de komende jaren opgesteld met een missie en een visie. De themagroepen binnen de Adviesraad hebben vorig jaar dezelfde structuur en benaming gekregen als de gemeentelijke teams binnen het sociaal domein. Dit maakt het herkenbaar voor inwoners en gemakkelijker om de contacten tussen Adviesraad en de gemeentelijke organisatie te organiseren.

De Adviesraad is onder andere actief geweest bij de onderwerpen: energiearmoede, de sportnota, mantelzorg en de aanpassing van de Verordening Sociaal Domein en het Huishoudelijk Reglement.

Vooruitblik

Het is de ambitie van de Adviesraad om zo vroeg mogelijk te worden betrokken bij beleidsplannen. Immers, de Adviesraad is een vertegenwoordiging van de inwoners van Meppel en kan de ervaringen delen, die vanuit de inwoners worden opgehaald.

De Adviesraad heeft een aantal speerpunten geformuleerd, die in 2023 bijzondere aandacht krijgen. Met name is te noemen armoede en eenzaamheid, energiearmoede, participatie en sport en gezondheid.