Het gebouw waar oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel de diensten houdt.

Algemene kerkenraad Protestantse Gemeente Meppel wil onderzoek naar 'misstanden' binnen Het Erfdeel

Het gebouw waar oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel de diensten houdt. Foto: Daan Prest

De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Meppel wil een juridische procedure beginnen tegen de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel in de Oosterboer.

De kerkenraad heeft het college van kerkrentmeesters toestemming gegeven gelden vrij te maken voor deze rechtsgang tegen „de bestuurlijke misstanden” binnen Het Erfdeel.

Het gaat volgens de algemene kerkenraad onder andere om het „wegsluizen van kerkbalansgelden”. Kerkbalans is een jaarlijkse actie waarin vijf Nederlandse kerkgenootschappen hun leden oproepen een financiële bijdrage te leveren ten bate van het onderhoud van hun plaatselijke kerk, parochie of gemeente.

‘Juridische procedure is onaanvaardbaar drukmiddel’

De onafhankelijke stichting Oecumenische Kerk Het Erfdeel functioneert als ‘wijkkas’ voor Het Erfdeel. Deze stichting heeft de huur betaald voor de kerkzaal van Het Erf, onderdeel van Vanboeijen. De wijkkerkenraad Het Erfdeel heeft dit aanvaard, nadat de algemene kerkenraad de huur van deze ruimte had opgezegd. De wijkkerkenraad ervaart de aankondiging van de juridische procedure als een „onaanvaardbaar drukmiddel”, zo schrijft Wilma Heeres namens de wijkkerkenraad in Gaandeweg, het blad van de PGM.

Volgens ds. Kees Stroop, emeritus-predikant van Het Erfdeel, is de procedure nog niet in gang gezet en zijn er nog gesprekken gaande. „Het klinkt allemaal erger dan hoe het er in de praktijk aan toegaat.” Onderwerpen van gesprek zijn het vermeende wegsluizen van gelden en de voorgenomen afsplitsing van de Protestantse Gemeente Meppel. De onafhankelijke stichting die de huur van de kerkzaal in de Oosterboer betaalt, zet zich in voor de oecumene in heel Meppel en niet alleen in de Oosterboer, aldus ds. Kees Stroop.

Jan Oldebesten, voorzitter van de algemene kerkenraad, bevestigt dat er nog steeds gesprekken gaande zijn. De voorstellen over het medegebruik van de Oude Kerk door de wijkgemeente Het Erfdeel zijn nog onverminderd van kracht, aldus Oldebesten.