Asielboot blijft langer in Meppel, contract verlengd tot en met maart 2024

De gemeente Meppel heeft het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (coa) over de vluchtelingenboot aan de Paradijsweg verlengd tot en met maart 2024. Daarmee komt het college tegemoet aan de unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad.

De asielzoekersboot aan de Paradijsweg blijft langer in Meppel.

De asielzoekersboot aan de Paradijsweg blijft langer in Meppel. Foto: Martijn Bijzitter

Het contract tussen de gemeente Meppel en het coa over de asielboot aan de Paradijsweg liep af op 31 december 2022. Met een motie van 29 september vroeg de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders om na te gaan of er voldoende draagvlak zou zijn voor een tweede verlenging van het contract.