BBB’ers Nicole Koks en Folkert Stienstra in waterschap. 'Pleiten voor beschermde status van vruchtbare landbouwgronden'

Lijsttrekker Nicole Koks rekende op vier zetels. Het werden er negen en daarmee de grootste fractie. Meppeler Folkert Stienstra (38) stond als zesde op de kandidatenlijst van de BoerBurgerBeweging voor de waterschapsverkiezingen. Dankzij veel voorkeursstemmen kwam hij als derde BBB’er het algemeen bestuur in van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Folkert: „Ik heb geen campagne gevoerd om voorkeurstemmen te krijgen, maar veel mensen in de regio kennen en steunden mij.”

Nicole Koks en Folkert Stienstra bij de Wold AA in Meppel.

Nicole Koks en Folkert Stienstra bij de Wold AA in Meppel.  Foto: Martijn Bijzitter

Op woensdag 29 maart werden de twee, samen met de 27 anderen, beëdigd tot algemeen bestuurslid. De tribune van de vergaderzaal zat vol. Dijkgraaf Schoonman sprak over de rijke geschiedenis van de waterschappen (sinds 1255), de oudste democratische besturen van ons land. Oud zijn ze zeker. Uiteraard is er sinds de 13e eeuw veel veranderd. Het gaat nu om veel meer dan alleen waterveiligheid. Tot de kerntaken behoren ook de zorg voor voldoende en schoon water en zijn er nog andere taken bijgekomen.

Expertise