Basisscholen Meppel tekenen voor goed cultuuronderwijs

Begeleid door veel muziek tekenden de scholen woensdag voor opnieuw vier jaar hoogwaardig cultuuronderwijs in Meppel.

Begeleid door veel muziek tekenden de scholen woensdag voor opnieuw vier jaar hoogwaardig cultuuronderwijs in Meppel. Aangeleverde foto

Directeuren van basisscholen uit Meppel en stichting CultuurKlik hebben woensdag onder het toeziend oog van wethouder Jeannet Bos hun handtekening gezet onder een intentieverklaring voor tenminste vier jaar hoogwaardig cultuuronderwijs.

Daarmee zetten de scholen de ‘Leerlijn Cultuur Meppel’ voort. De krabbels werden gezet in een lokaal van KBS De Plataan en ging met veel culturele toeters en bellen gepaard. De Leerlijn Cultuur Meppel biedt de scholen jaarlijks een samenhangend basis- en keuzeprogramma. Dat bestaat uit actieve lessen en workshops beeldende kunst, dans, muziek, theater en media, theatervoorstellingen en erfgoedprojecten voor alle groepen 1 tot en met 8. Het doel is om kinderen te laten beleven en ontdekken, om hun nieuwsgierigheid aan te boren, ze plezier te geven en hun talenten te stimuleren.

Een werkgroep met interne cultuur coördinatoren van de scholen, culturele partners en Marjanne Oost, adviseur cultuureducatie van CultuurKlik, ontwikkelt het programma. Marjanne heeft daarnaast een organiserende en coördinerende rol bij de uitvoering. Partner voor de theatervoorstellingen is Schouwburg Ogterop. De erfgoedactiviteiten komen tot stand in samenwerking met historica Garry Wiersema, de lokale en regionale musea en festival Puppet International.

Kunstvakdocenten ontwikkelen en verzorgen namens CultuurKlik de lessen en workshops op de scholen. Daarnaast is er een jaarlijks kunstproject door studenten International Primary Teaching van NHL Stenden Hogeschool Meppel. Cultuureducatie is in 2010 in het curriculum van de basisscholen in Meppel opgenomen. Toen als Scala’s Cultuurmenu. In 2018 werd dat de Leerlijn Cultuur Meppel.