Bewoners van Berggierslanden gaan van start met planvorming om de eerste aardgasvrije wijk van Meppel te worden

Berggierslanden

Berggierslanden Foto Willem Braam

De gemeente Meppel houdt dinsdagavond 10 mei een bijeenkomst voor alle inwoners van de wijk Berggierslanden over de vraag hoe de wijk aardgasvrije gemaakt kan worden.

Die vraag staat de komende weken centraal als wijkbewoners aan de slag gaan met het maken van een wijkuitvoeringsplan.

De bijeenkomst vindt plaats in het clubgebouw van tennisvereniging MLTC, Bij Jans. Vanaf 19.00 uur is de inloop, het programma duurt tot ongeveer 21.15 uur. Ouders met kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar kunnen de kinderen meenemen. Op de padelbaan is biedt een trainer een leuk programma.

Transitievisie warmte

Aan de basis van het wijkuitvoeringsplan ligt de zogeheten transitievisie warmte, die eind 2021 werd vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is bepaald dat Berggierslanden de eerste wijk in Meppel is die een wijkuitvoeringsplan gaat maken. Tijdens de bijeenkomst worden enkele korte presentaties gegeven over de aanleiding en de keuzes die voor de wijk zijn gemaakt in de transitievisie warmte. Daarna is er ruimte om vragen te stellen, met elkaar in gesprek te gaan en kunnen bewoners zich aanmelden voor één van de bewonersgroepen die invulling gaan geven aan het wijkplan.

Achter de voordeur

Wethouder Jaap van der Haar roept inwoners op om mee te doen: ‘Iedereen moet vroeg of laat aanpassingen aan zijn woning doen om van het aardgas af te gaan. In onze visie hebben we onderzocht wat de meest voor de hand liggende opties zijn in de Berggierslanden. Nu is het moment aangebroken om keuzes te maken. Die keuzes raken mensen achter de voordeur. Ik vind het daarom belangrijk dat het een plan van de wijk wordt en dat we niemand iets opdringen of beslissen over andermans portemonnee. Dit is het moment om mee te praten. Alleen dan komen we tot een plan dat past bij de mensen die er wonen en werken.’

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website van de gemeente: www.meppel.nl/warmtetransitie .