Berggierslanden wordt eerste aardgasvrije wijk van Meppel. 'De inbreng uit de wijk zie je terug'

Berggierslanden Foto Willem Braam

De wijk Berggierslanden moet de eerste aardgasloze woonwijk van Meppel worden. Om dat te realiseren is op een rijtje gezet wat gemeente en bewoners kunnen doen om de woningen in de wijk duurzaam te verwarmen.

De aanpak staat in het wijkuitvoeringsplan (WUP) dat dinsdagavond besproken wordt tijdens een wijkbrede bewonersavond in de aula van Terra vo–Het groene lyceum. Vertrekpunt is dat alle elektrische oplossingen, zoals een warmtepomp, het meest voor de hand liggen als alternatief voor aardgas. Om de transitie in de wijk mogelijk te maken wordt volgend jaar gestart met het plaatsen van extra transformatorhuisjes in de wijk om de capaciteit van het stroomnet te vergroten.

Warmteplan

Wijkbewoners hebben hun steentje bijgedragen bij het opstellen van het plan, waarvan een warmteplan een belangrijk onderdeel is. Dat de belangstelling vanuit de wijk groot is blijkt uit de startbijeenkomst die in mei driehonderd wijkbewoners trok. „De inbreng uit de wijk lees je terug”, reageert wethouder Jeannet Bos.

„Zo werd heel duidelijk dat mensen behoefte hebben aan een stappenplan dat helpt om te bepalen welke stappen je het best kunt zetten. Dat is voor iedere woning en situatie weer anders. De ene bewoner maakt zijn huis meteen aardgasvrij. Voor een ander is een hybride oplossing beter of is het juist verstandiger om te wachten tot een geplande verbouwing. Ook is er behoefte aan concrete informatie over de betaalbaarheid en terugverdientijd van verschillende oplossingen.”

Straatbeeld

Steeds meer wijkbewoners kiezen voor een (hybride) warmtepomp of staan op het punt er eentje aan te schaffen. De verwachting is dat die trend de komende jaren doorzet. Een ontwikkeling die de gemeente toejuicht en tegelijkertijd nieuwe vraagstukken met zich meebrengt. Bijvoorbeeld wat dit betekent voor geluid, het straatbeeld en of het elektriciteitsnet dat wel aankan.

Wethouder Bos: „In het WUP heeft de wijk huiswerk meegegeven aan de gemeente. Bewoners willen zelf bepalen wanneer ze hun woning verduurzamen, de gemeente moet zorgen voor de randvoorwaarden. Dat is een opdracht waar we iets mee kunnen en waar we mee aan de slag gaan. Dat doen we samen met andere partijen, zoals de netbeheerders en wooncorporaties. Tegelijkertijd roepen wij onze wijkbewoners ook op om na te denken welke stappen ze gaan zetten om hun huis te verduurzamen en daarover in gesprek te gaan met de buren.”

Platform

Ook onderzoekt de gemeente de behoefte naar een platform om ervaringen uit te wisselen en of er nieuwe regels nodig zijn voor het plaatsen van warmtepompen. Na Berggierslanden zijn andere wijken in Meppel aan de beurt om een warmteplan voor de wijk te maken. Volgend jaar gaat de gemeente hiermee aan de slag met inwoners in Oosterboer en Koedijkslanden.

Het WUP Berggierslanden is te vinden op www.meppel.nl/warmtetransitie

Nieuws

menu