Bestuur Engelgaarde heeft conflict met de gemeente Meppel. Wethouder werkt aan een compromis

Het bestuur van Stichting Engelgaarde maakt zich grote zorgen over de toekomst van de recreatieplas. Twee jaar geleden sloten het bestuur van de stichting en de gemeente een principe-akkoord over het onderhoud van Engelgaarde. Tot op heden is dit door de gemeente opgestelde convenant door het gemeentebestuur zelf nog niet ondertekend.

Wethouder Jaap van der Haar (r) en voorzitter Jaap Rumph (l) onthulden vorig jaar eensgezind het naambordje voor het Waarborgfondspad. Van der Haar werd toen tot ambassadeur van Engelgaarde benoemd.

Wethouder Jaap van der Haar (r) en voorzitter Jaap Rumph (l) onthulden vorig jaar eensgezind het naambordje voor het Waarborgfondspad. Van der Haar werd toen tot ambassadeur van Engelgaarde benoemd. Foto: Archief Ondertoon Media

Voorzitter Jaap Rumph van de stichting sprak daarover vrijdagmiddag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor de Vrienden van Engelgaarde zijn grote teleurstelling uit. Zonder de garantie van de gemeente wordt de situatie voor Engelgaarde in de nabije toekomst penibel. Voor het gehoor van een zestigtal Vrienden van Engelgaarde maakte Jaap Rumph van zijn hart geen moordkuil.

Wethouder Jaap van der Haar ambassadeur van Engelgaarde

Het bestuur had over het onderhoud van de natuurplas overeenstemming bereikt met wethouder Jaap van der Haar. Deze wethouder van Sterk Meppel werd vorig jaar tijdens de Vriendenbijeenkomst zelfs benoemd tot ambassadeur van Engelgaarde. Hij onthulde samen met voorzitter Jaap Rumph het naambordje van het Waarborgfondspad, vernoemd naar de belangrijke lokale sponsor van Engelgaarde.

Het convenant met de gemeente houdt een garantie voor het jaarlijkse onderhoud in. De overeenkomst komt in de plaats van een jaarlijkse subsidie. Het gegarandeerde gemeentelijke onderhoud vertegenwoordigt een bedrag dat gelijk staat aan 10.000 euro. Ieder jaar vanaf 2023 zou het onderhoudspakket met een bedrag van 500 euro worden verlaagd. Dat bedrag probeert de stichting te compenseren door ieder jaar nieuwe vrienden met hun donaties aan te trekken en zo toe te werken naar zelfredzaamheid.

Subsidie wordt afgebouwd

Het convenant met de gemeente voorkomt dat de stichting ieder jaar moet knokken om een subsidie binnen te halen. Jaap Rumph, die in 2017 de voorzittershamer overnam van Mas Boom, heeft al enkele malen gebruik gemaakt van het spreekrecht in de gemeenteraad om de subsidie veilig te stellen.

In samenspraak met wethouder Van der Haar werd een modus gevonden om minder afhankelijk te worden van de politieke stemmingen binnen de raad. Er werd een parallel getrokken met het onderhoud van het buitenbad Tussenboerslanden in Nijeveen. Over het onderhoud werd uitstekend samengewerkt met ambtenaren. Het college kon echter in meerderheid niet akkoord gaan met het concept. B en W willen in deze tijd van bezuinigingen geen nieuwe structurele subsidierelaties aangaan. Met de afbouwstapjes van jaarlijks 500 euro komt de stichting niet tegemoet aan het streven om zelfvoorzienend te zijn. Dat komt dan pas in 2043 in zicht. Het college besloot nog een jaar het onderhoud voor zijn rekening te nemen en vanaf 2023 de kraan dicht te draaien.

In de afwijzingsbrief wordt het bestuur erop gewezen voortaan contact op te nemen met wethouder Henk ten Hulscher. Volgens hem heeft dat ook te maken met een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het college. Van der Haar wist zich gesteund door zijn fractie van Sterk Meppel.

Ten Hulscher werkt inmiddels aan een compromis

Ten Hulscher had voorafgaande aan de jaarlijkse bijeenkomst, dit keer een bockbierproeverij, contact met voorzitter Jaap Rumph. „Hij vertelde me dat hij er voor de vrienden scherp in zou gaan. Ik heb hem geantwoord dat ik wél op de proeverij zou komen om een biertje te drinken”, aldus Ten Hulscher. Hij werd op de impasse aangesproken. Ten Hulscher werkt inmiddels aan een compromis dat ambtelijk wordt voorbereid en dat hij voor het eind van het jaar in het college wil bespreken. „Het moet een voorstel zijn dat uit te leggen is aan iedere club die bij de gemeente aanklopt voor subsidie.”

Ten Hulscher wil mét het bestuur absoluut niet terug naar de oude situatie waarin Engelgaarde een homo-ontmoetingsplaats was. Stap voor stap, met streng toezicht van de vroegere beheerder Gerrit de Graaf, werd Engelgaarde een jeugdvriendelijke plek om te recreëren. Een natuurgebied ook waar duikers, vissers, jagers en zwemmers, gekleed én naturistisch, welkom zijn.

„Ik begrijp de wens van het bestuur om meer vaart te maken. Bij ons op het stadhuis gaan zaken nu eenmaal wat langzamer dan in het bedrijfsleven.” Ten Hulscher zegt grote waardering te hebben voor de bestuursleden: „keien van kerels”. Toch vraagt hij ook oog te hebben voor de continuïteit op de lange termijn, gezien het geld dat de gemeente tot nu toe in het onderhoud heeft gestopt. Hij zou graag zien dat het bestuur van Engelgaarde in contact treedt met Stichting Het Drentse Landschap om te kijken welke samenwerkingsvorm mogelijk is.

Containers en informatieborden geplaatst

Ondertussen heeft het bestuur van Engelgaarde niet stil gezeten. Voorzitter Jaap Rumph is enthousiast over de nieuwe ontwikkelingen. De toegangsweg is bestraat, de kleine vuilnisbakken zijn vervangen door grotere containers en drie grote informatieborden moeten de komst van nieuwe vrienden stimuleren. Dat begint haar vruchten af te werpen. Rumph: „De afgelopen twee jaar zijn we gegroeid met ruim twintig betalende vrienden. Het is uniek dat een natuurgebied als Engelgaarde door zoveel bedrijven, serviceclubs en particulieren wordt ondersteund.”

De afgelopen zomer is er geen enkele calamiteit gemeld. De informatieborden, met daarop een overzicht van alle vrienden, bevorderen volgens Jaap Rumph misschien ook de medeverantwoordelijkheid van de bezoekers om vernielingen rondom de recreatieplas te voorkomen.

Rumph blijft positief en gaat ervan uit dat de gemeente zich laat zien als een betrouwbare partner die de gemaakte afspraken gewoon nakomt. „Alle grote politieke partijen schermen met meer en beter openbaar groen. Wij willen niet meer, maar hebben tijd nodig om helemaal zelfstandig te worden.”