Bewoners van de Nijeveenseweg hebben een spandoek opgehangen in de speeltuin.

Bewoners Nijeveenseweg willen speelveld behouden, gemeente wil er woningen bouwen

Bewoners van de Nijeveenseweg hebben een spandoek opgehangen in de speeltuin. Wim Goedhart

De bewoners van de Nijeveenseweg in Meppel zijn in actie gekomen tegen het voornemen van de gemeente het speelveldje in hun buurt te ruimen. Daarvoor in de plaats moet woningbouw komen. De 70-jarige Frans Nekeman heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor het behoud van het speelveldje. Dit verzoek wordt ondersteund met 102 handtekeningen van bewoners.

Frans Nekeman die bijna zeventig jaar aan de Nijeveenseweg woont, wijst erop dat het speelveldje er sinds 2012 ligt. In 2016 werd een zogenaamd demografisch onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van kinderen in de straat die gebruik maken van de speelvoorziening. De uitkomst was positief. Frans Nekeman ondertekende in januari 2017 een contract met de gemeente. Onder de overeenkomst staat ook de handtekening van een ambtenaar.

Frans Nekeman toont trots het ondertekende contract, waarin zwart-op-wit staat dat er sprake is van een reguliere speelplek. In de overeenkomst is vastgelegd dat het onderhoud wordt uitgevoerd door de bewoners. Zij hebben het speelveldje zelf aangelegd en voorzien van omheining. „Het is het goedkoopste speelterreintje van de hele gemeente”, zegt Nekeman.

Communiceren

Frans Nekeman zet vraagtekens bij de wijze van communiceren door de gemeente. Het veldje is van de tekeningen verdwenen zonder enig overleg met bewoners. „We hebben informatie van de gemeente gekregen over het nieuwe bestemmingsplan en het ontsluitingsplan voor de wegen. Er werd gewezen op de mogelijkheid om op internet meer informatie te krijgen. Erg ingewikkeld allemaal”, oordeelt Nekeman. De bewoners konden een zienswijze opstellen. „De termijn waarbinnen dat moest gebeuren, is inmiddels verstreken. Het gebeurt allemaal in de vakantietijd. Dat hebben we al eens eerder meegemaakt toen er een reconstructieplan voor de straat werd opgesteld. De gang van zaken verdient weer niet de schoonheidsprijs”, verklaart de strijdbare Nekeman.

Ter compensatie van het verlies van het speelveldje komt er aan de oostzijde van de Nijeveenseweg achter de woningen van nummer 4 tot en met nummer 82 een wijkparkje. Dit vinden de bewoners geen redelijk alternatief. „Dan is er vanaf de openbare weg geen zicht op de kinderen. Sociaal onverantwoord”, zegt Nekeman gedecideerd. Het speelveldje zou volgens hem een ideale toegang zijn naar het wijkparkje.

Frans Nekeman blijft moed houden over het behoud van de speelvoorziening. Hij vindt het moeilijk in te schatten hoe de gemeente op het verzoek gaat reageren. „Hoe sociaal wil de wethouder zich opstellen?”

Wethouder gaat in gesprek

Verantwoordelijk wethouder Jaap van der Haar gaat het verzoek serieus bekijken. Vanaf zijn vakantieadres meldt hij dat zodra de zomervakantie voorbij is hij contact opneemt met Frans Nekeman voor een goed gesprek. Hij kent de details niet, maar in zijn algemeenheid is uitgangspunt in het beleid is juist meer bewegen en daarvoor faciliteiten creëren, aldus wethouder Jaap van der Haar.