Bewoners Voorstraat verbazen zich over haast van prostitutieplannen gemeente Meppel. Reden is dat vergunning van Club Cilver volgend jaar afloopt

Eerst een goed prostitutiebeleid opzetten zodat het niet in de illegaliteit gebeurt en daarna pas kijken naar een passend gebied. Zo zouden de bewoners van de Voorstraat het in Meppel de uitbreidingsplannen van de gemeente het liefst zien. „En dan niet in een (onze) woonwijk.”

De vergunning voor Club Cilver verloopt volgend jaar.

De vergunning voor Club Cilver verloopt volgend jaar. Foto: NDC Mediagroep / Stefan Klomp

Wat is er ook alweer aan de hand? De gemeente Meppel wil de helft van de Voorstraat aanwijzen als gebied waar prostitutiebedrijven zich mogen vestigen. Momenteel zijn er twee in deze straat: Club Cilver en Nikita’s Secrets. De plannen van de gemeente leidt tot onrust onder bewoners van de Voorstraat. Die onrust, dat snapt Michel Savelsberg, eigenaar van Club Cilver, wel. „De gemeente wijst ineens een groot gebied aan voor prostitutiebedrijven. Dit is roepen om vragen en protest.”

Vanwege alle onrust gingen onlangs de bewoners met de burgemeester om tafel. In dat gesprek is onder meer afgesproken dat de politie vaker aanwezig is in de straat en dat er meer wordt gehandhaafd op parkeren in de buurt. Toch zijn de bewoners niet helemaal tevreden over het gesprek. „Er is met name geen antwoord gekomen op de gerichte vraag waarom er niet eerst een ander prostitutiebeleid kan komen en pas daarna een prostitutiegebied wordt aangewezen”, vinden ze. Burgemeester Richard Korteland liet eerder al weten deze volgorde te willen aanhouden.

Nieuwe procedure voor aanvragen vergunning

Tijdens het gesprek kwam ook naar voren waarom de gemeente enigszins haast heeft met de plannen. De vergunning van Club Cilver verloopt volgend jaar. „We moeten ons houden aan schaarse vergunningen jurisprudentie, wat inhoudt dat er een eerlijke verdeelprocedure moet worden gehouden bij het verlenen van een nieuwe schaarse vergunning”, licht een gemeentewoordvoerder toe.

Een vergunning voor een prostitutiebedrijf valt onder een zogeheten schaarse vergunning. Dat houdt in dat er maar weinig te vergeven zijn. In het geval van Meppel mogen er maximaal vier worden vergeven. Nu zitten er drie prostitutiebedrijven in de gemeente Meppel: twee in de Voorstraat en een aan de Kolderveense Bovenboer. De gemeente speelt met het idee om het maximaal aantal vergunningen voor prostitutiebedrijven terug te schroeven naar drie.

„Nu kan je nog een aanvraag doen voor de verlenging van de vergunning”, zegt Michel Savelsberg. Maar de volgende vergunningsaanvraag voor de seksclub moet op een andere manier. Dat komt door een uitspraak van het Europees Hof uit 2016. Van de rechter mag een schaarse vergunning namelijk niet zomaar vergeven worden aan de huidige vergunninghouder. Als er meerdere belangstellenden zijn, moeten ze beoordeeld worden op criteria en degene met het beste plan krijgt dan de vergunning. „Wat dat voor ons gaat betekenen weten we nog niet”, aldus Savelsberg. „We weten alleen dat de gemeente bezig is om die criteria vast te stellen.”

Industrieterrein

Bewoners zien liever dat er eerst wordt gekeken naar een locatie, daarna pas naar de vergunningen. De bewoners opperen de industrieterreinen als mogelijke locatie. „Ik kan het mij wel voorstellen”, reageert Savelsberg. „Er wonen en spelen veel kinderen in de straat.” Hij staat wel open om naar een industrieterrein te gaan. „Als de gemeente dat aanwijst als gebied en de juiste bestemming ervoor regelt, dan is het voor ons niet zo heel moeilijke keuze.”

Hij ziet het alleen niet zo snel gebeuren - net als dat hij het niet snel ziet gebeuren dat er een extra prostitutiebedrijf in de Voorstraat gaan vestigen. „Daarvoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dat heeft heel wat voeten in aarde en duurt wel even - een paar jaar.” Dat geldt natuurlijk ook andersom. Het is niet zo dat de prostitutiebedrijven ruimte maken voor woningen, want ook daar is een andere bestemming voor nodig.

Overlast

De bewoners van de Voorstraat laten weten dat ze niet tegen de prostitutiebedrijven of sekswerkers zijn. „Los van levensovertuiging kun je best vinden dat het op een bepaalde plek niet thuishoort”, geven ze aan. Ze zeggen enige overlast te ervaren. „De overlast komt niet per se voort uit sekswerk, het zijn de zaken eromheen: bordelen gebruiken als kroeg (na reguliere sluitingstijd), vermoedelijke drugshandel, illegaal parkeren, herrie van uitgaanspubliek. We zouden afgelopen jaar helemaal geen last moeten hebben gehad in verband met sluiting door corona. Hoe krijgen we de discussie die kant weer op in plaats van de vraag of we ethische bezwaren tegen een beroepsgroep hebben of niet?”

Savelsberg kent die geluiden ook. Volgens hem is er ook veel oud zeer, wat hij vooral in het begin ervaarde tijdens gesprekken met bewoners. In de jaren voordat Club Cilver in de straat kwam, zijn er meerdere wietkwekerijen opgerold en werd na een handhavingsverzoek vanuit de bewoners een club gesloten. Daar merkt hij nu niet meer zo veel van. „Gesprekken die we voeren met de bewoners verlopen altijd in goede banen. We doen er alles aan voor een zo goed mogelijke sfeer in de buurt. Dat komt ook omdat we ons netjes aan de regels houden. En dat lukt volgens mij heel goed.”