Bewoners en gemeente spreken af: politie is vaker aanwezig in de Voorstraat in Meppel

De politie wordt meer zichtbaar in de Voorstraat in Meppel. Dat is een van de uitkomsten uit het gesprek dat bewoners van de straat hadden met de burgemeester.

De Voorstraat in Meppel.

De Voorstraat in Meppel. Foto: NDC Mediagroep / Stefan Klomp

De aanleiding voor het gesprek is de onrust die er in de straat heerst. De gemeente wil de halve straat aanwijzen als gebied waar eventueel een prostitutiebedrijf zich mag gaan vestigen. Bewoners zien dat niet zitten . Naar aanleiding van berichtgeving in de Meppeler Courant besloot de burgemeester nogmaals in gesprek te gaan met de bewoners, over het voornemen van de gemeente.

In dat gesprek zijn een paar afspraken gemaakt. Zo komt er meer handhaving op het parkeren in de straat en in de buurt, en wordt de politie meer zichtbaar in de straat. Ook is afgesproken dat er meer bewoners betrokken worden bij het proces. Het gaat om inwoners van de Soembastraat, van wie de huizen grenzen aan het prostitutiegebied.

Bewoners kregen eerder een brief van de gemeente waarin de plannen werden aangekondigd. Daarin stond dat ze een week de tijd hadden om te reageren, en dat vonden de inwoners van de straat te kort. In het overleg is afgesproken dat de reactietermijn wordt verlengd. Inwoners die betrokken zijn en worden bij de plannen van de gemeente, hebben in ieder geval tot begin mei de tijd om te reageren. Mogelijk wordt dit nog iets langer. De betrokkenen worden hierover per brief geïnformeerd.