Bewoners in de Nieuwveense landen starten een petitie over MeppelEnergie: gemeente moet aandeelhouder blijven

De biomassacentrale in de Nieuwveense Landen in Meppel Foto: Michiel Kolle

Enkele bewoners uit de wijk Nieuwveense Landen starten een petitie waarin de gemeente wordt opgeroepen om aandeelhouder te blijven van MeppelEnergie. Maandagavond worden er in de wijk Nieuwveense Landen flyers uitgedeeld om de petitie onder de aandacht te brengen.

De gemeenteraad van Meppel buigt zich in de vergadering op donderdag 17 februari over het voorstel van het college. Het college wil de rol van de gemeente als aandeelhouder van MeppelEnergie en als toezichthouder op MeppelEnergie ontvlechten door de aandelen af te stoten. Coalitiepartijen Sterk Meppel (SteM), VVD en CDA overwegen een amendement in te dienen op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders over MeppelEnergie.

In het oorspronkelijke raadsbesluit ontvlechting als uitgangspunt is genomen. De gemeenteraad ziet een ontvlechting niet als een doel op zich. Daarom stellen de coalitiepartijen voor om te komen tot een toekomst bestendige levering van warmte en koude voor de op MeppelEnergie aangesloten huishoudens. „Als daarbij de ontvlechting van de financiële, juridische en bestuurlijke relatie van de gemeente Meppel met MeppelEnergie bijdraagt, kan dit meegenomen worden”, aldus de partijen in het nog in te dienen amendement.

Ook willen de partijen dat de (voorlopige) uitkomsten van de evaluatie van het warmtenet in Nieuwveense Landen -in ieder geval het deel van de evaluatie over het beheer- worden meegenomen bij het uitwerken van een oplossing. Tot deze evaluatie werd door alle partijen unaniem op 25 november opgeroepen in een motie. Wethouder Jaap van der Haar gaf op 3 februari in een commissievergadering van de evaluatie te willen leren voor de aanleg van toekomstige warmtenetten. Hij wilde niet op de evaluatie wachten om tot oplossingen voor MeppelEnergie te komen.

Wijkbewoners zien dat de gelederen van de coalitie zich sluiten en vrezen dat de gemeente zich terugtrekt als aandeelhouder van MeppelEnergie. „Als de gemeente zich terugtrekt vervalt alle invloed op dit warmtenet en laat zij alle aangesloten bewoners in de steek”, aldus een bewoner. „Politiek lijkt belangrijker dan de inhoud.”

Daarom zijn de bewoners een petitie gestart. Deze is inmiddels bijna 250 maal ondertekend.

Klik hier voor de petitie .

Nieuws

menu