Bewoners voelen zich niet gehoord bij informatieavond Prins Hendrikkade. ‘Is dit gezwets van een lastige buurt?’

„We gaan vermoedelijk naar Den Haag toe”, concludeerde Bram Bevers, projectleider omgevingsplan bij de gemeente Meppel, aan het eind van de digitale informatieavond over de nieuwbouw aan de Prins Hendrikkade. Bevers vreest dat wát de gemeenteraad in december ook beslist, de zaak voor de Haagse Raad van State zal verschijnen.

Het braakliggende terrein aan de Prins Hendrikkade, waar de nieuwbouw moet komen.

Het braakliggende terrein aan de Prins Hendrikkade, waar de nieuwbouw moet komen. Foto: Daan Prest

„Als het bestemmingsplan dat nu voorligt, wordt vastgesteld, gaan de bewoners naar Den Haag. Als het bestemmingsplan niet of gewijzigd wordt vastgesteld, gaat de projectontwikkelaar naar Den Haag.”