Bijna twee ton aan rijkssubsidie voor monumenten in Meppel

Molen De Weert Ebel Zandstra

Meppel - Drie monumenten in Meppel en een in Nijeveen krijgen dit jaar subsidie voor het onderhoud. In heel Nederland ontvangen bijna 2.500 monumenten dit jaar instandhoudingssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Eigenaren van deze monumenten kunnen daarmee in de komende zes jaar 'sober en doelmatig' onderhoud uit laten voeren.

Voor de toren van de Ned. Herv. Kerk in Meppel is 44.732 euro beschikbaar. Voor de Nederlands Hervormde Kerk 78.495 euro en voor Molen "De Weert" is 36.000 toegezegd. Molen Sterrenberg in Nijeveen mag 36.000 euro spenderen aan subsidie voor onderhoud. 

In totaal werd dit jaar voor bijna 87 miljoen euro aan subsidieaanvragen goedgekeurd. Dat is flink meer dan het vastgestelde budget van 62 miljoen. Het subsidiepotje van dit jaar is aangevuld met geld dat nog over was uit voorgaande jaren van de subsidieregeling. Volgens de Rijksdienst komt de grote vraag dit jaar doordat een aantal professionele organisaties voor monumentenbehoud, met veel monumenten in bezit, opnieuw subsidie hebben aangevraagd. Dat kan elke zes jaar weer worden gedaan.

In totaal hebben 2.384 rijksmonumenten subsidie ontvangen, inclusief zelfstandige onderdelen. Gemiddeld is er 36.459 euro toegewezen. 154 monumenten krijgen de komende jaren meer dan honderdduizend euro voor onderhoud en herstel. Vier monumenten krijgen ieder zelfs meer dan 500 duizend euro.

Op onderstaande kaart zie je alle rijksmonumenten die dit jaar instandhoudingssubsidie hebben gekregen. Sommige losse delen van één groter monument kunnen als aparte zelfstandige onderdelen ook een eigen monument zijn: de toren van een kerk bijvoorbeeld, of de brug of poort van een landhuis of verschillende gebouwen van een complex. 

 

Bekijk hier de complete lijst van monumenten