Bijzondere gierzwaluwkolonie dankzij Hendrik Snel | Meppelerdiep

In de serie Meppelerdiep speelt nostalgie een prominente rol. Actuele gebeurtenissen worden geplaatst tegen het decor van het verleden. Met foto’s van toen en nu. Vandaag: Hendrik Snel en de grote gierzwaluwkolonie in Meppel.

Henrik Snel wijst in de Noteboomstraat bij de parkeergarage omhoog naar door hem aangebrachte nesteldakpannen voor gierzwaluwen.

Henrik Snel wijst in de Noteboomstraat bij de parkeergarage omhoog naar door hem aangebrachte nesteldakpannen voor gierzwaluwen. Foto: Daan Prest

We staan voor de vroegere woning van Hendrik Snel aan de Prins Bernhardsingel en kijken naar het dak. Hendrik, lachend: „Het is altijd bedenkelijk als mannen naar slaapkamers staan te turen.” Hij belt aan en vertelt het doel van zijn komst. Hij laat daken zien waarin gierzwaluwen nestelen.