Binding met het oude Meppel is blijvend | Meppelerdiep

Jan Wessels op de Groenmarkt. Hij had een sterke bemoeienis met het behoud van het Klokkehuis. Foto: Daan Prest

In de serie Meppelerdiep speelt nostalgie een prominente rol. Actuele gebeurtenissen worden geplaatst tegen het decor van het verleden. Met foto’s van toen en nu. Vandaag: een wandeling door de binnenstad met Jan Wessels.

Als kind las Wessels (inmiddels 60) het plaatselijke geschiedenisboek van Jan Poortman ( ‘Meppel door de eeuwen heen’ ) met rode oortjes. Hoe mooi moet de stad in vroeger eeuwen zijn geweest. De grachten waarvan er nog niet een was gedempt. De knusse, smalle straatjes, de gezellige pleinen, de markten, de bedrijvigheid in het centrum: hij verlangt er nog weleens naar.

Dokter Kuipers

Jan is in 1961 in de Heinsiusstraat geboren. Hij werd ter wereld gebracht door huisarts Henk Kuipers, de vader van de huidige minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Acht jaar later werd Jans zus in de ouderlijke woning geboren. Tijdens de bevalling kreeg huisarts Kuipers assistentie van zijn collega Piet Bakker, die in 1970 de praktijk aan de Linthorst Homanstraat overnam. De moeder van Jan vertelde dat zij boven lag en dat haar man, samen met de dokters Henk Kuipers en Piet Bakker, beneden in de huiskamer voetbal aan het kijken was.

Na de lagere school - afwisselend in de Irene-, de Benthem- en de Beatrixschool - ging Jan naar de christelijke havo. Hij volgde in Groningen de lerarenopleiding maatschappijleer en ging er in 1980 wonen. In 1997 keerde hij met zijn vrouw Janneke terug naar Meppel. Ze betrokken een nieuwe woning in de Emmastraat. Janneke was onder meer onderwijzeres aan de Reestoeverschool. Jan is al jaren werkzaam bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) in Groningen.

Klokkehuis

We staan op de Groenmarkt. Wessels wijst naar de nieuwbouw en het naastgelegen Klokkehuis. Mede dankzij zijn bemoeienis en het inschakelen van het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor behoud van bouwkundig erfgoed, wordt het statige pand gerestaureerd en gereed gemaakt voor bewoning. „Hier arriveerden jarenlang de papierauto’s voor de drukkerij van de Meppeler Courant . De meeste bedrijvigheid is uit de binnenstad verdwenen. Ik mis die reuring nog weleens”, zegt Jan Wessels.

Als hij ’s avonds met zijn vrouw Janneke een wandeling maakt door de binnenstad, dan schieten hem nieuwe bestemmingen voor een aantal plekken te binnen. Dan realiseert hij zich dat er eeuwenlang mensen hebben rondgelopen, die plannen maakten en de bebouwde omgeving veranderden. Met het lezen van ‘Meppel door de eeuwen heen’ hield de jeugdige Jan Wessels binding met het verleden. Een verbintenis die nooit meer is weggegaan: „De binding met het oude Meppel is blijvend.”

Hij groef met de archeologische vereniging van Siem Willems mee naar het verleden van de stad. Als gemeenteraadslid voor Sterk Meppel, tussen 2007 en 2014, hield hij de vinger aan de pols bij stedenbouwkundige ontwikkelingen. Jan Wessels las onlangs de top 10 aan wensen van Henk Kats, in deze rubriek. Jan wilde graag van gedachten wisselen over plekken in de stad die hoognodig aan vernieuwing toe zijn. Hij wilde ook zijn zorgen uitspreken over actuele plannen en vrijuit filosoferen over bedreigingen.

Het Vledder

Neem nu de bouwplannen voor Het Vledder, op de locaties waar vroeger de ulo en het consultatiebureau hebben gestaan. Jan vraagt zich af waarom er geen bouwplan in nauwe samenspraak met omwonenden wordt gemaakt. Kritische bewoners maken bezwaar tegen de hoogte van delen van het plan en over de voorgenomen verkeersafwikkeling. Al het verkeer moet over de Gasgracht richting Mr. W. Doornbosstraat rijden en dan het fietspad richting Vleddertunnel kruisen. Jan Wessels maakt zich daar zorgen over.

Hij heeft geen kant-en-klare lijst, een top 10 van bedreigde plekken, maar maakt in gedachten een wandeling door de stad. Dan passeert hij het vrijwel lege winkelcentrum De Swaenenborgh. Een schandvlek, vat hij krachtig samen. „Het was destijds beter geweest de oude pandjes te restaureren en de kleinschaligheid in dit deel van de binnenstad te bewaren. Veel oude Meppelers hadden daar echter geen behoefte aan. Ze waren opgegroeid in oude, tochtige huizen met gebrekkig sanitair. Die Meppelers taalden niet naar restauraties, maar naar comfortabele nieuwbouw. Het resultaat is echter 40 jaar later een leeg winkelcentrum. Maak er appartementen van”, stelt Jan Wessels voor.

Zuiderschool

Hij heeft zich ook sterk gemaakt voor het behoud van de vroegere Zuiderschool. Jan Wessels is tevreden over het totale plan dat van de voormalige Rijks HBS een riante woonoase maakt. Tegenover het monumentale schoolgebouw staat een cultureel bolwerk, schouwburg Ogterop, waarvoor een ambitieus renovatieplan wordt ontworpen. Uitgangspunt is dat de oude zaal, de Bonbonnière, wordt behouden. „Het is veel geld, maar een stad die zichzelf respecteert, moet goede onderwijsvoorzieningen hebben, een museum en ook een schouwburg. Anders doe je je inwoners tekort.”

Jan is nog lang niet uitgepraat en uitgedacht. Er borrelen ideeën op over het Bleekerseiland, hij vindt de Kruisstraat een goed voorbeeld van stadsherstel en vraagt zich af wat er komt aan het Prinsenplein, als Lord Nelson niet meer opengaat. We gaan in de nabije toekomst nog wel het een en ander van Jan Wessels horen.

Nieuws

menu