Biomassacentrale Meppel heeft wél vergunning nodig

De centrale in Meppel verwerkt biomassa tot stroom en warmte voor huizen. Foto DvhN

De provincie Drenthe bepaalde ten onrechte dat de biomassacentrale in Meppel geen vergunning nodig heeft. Het provinciebestuur hoeft de centrale echter niet stil te leggen.

De centrale stoot stikstofoxiden uit en dat is mogelijk een te zware belasting voor de beschermde natuurgebieden in de buurt, oordeelde de rechter. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van deze Natura 2000-gebieden. Als een bedrijf mogelijk een belasting vormt, dan moet de gemeente daar paal en perk aan stellen via vergunningen.

Grotendeels gelijk

Natuurbeschermingswacht Meppel tekende bezwaar aan bij de provincie omdat de biomassacentrale niet zo’n vergunning heeft. Toen de provincie dat bezwaar ongegrond verklaarde, stapte de natuurorganisatie naar de rechter en kreeg daar grotendeels gelijk.

„Wij nemen ons de kritiek van de rechter ter harte en zullen een nieuw besluit nemen met een betere onderbouwing”, laat provinciewoordvoerder Robert-Jan Valkema weten.

Een ‘voorlopige voorziening’ , zoals de natuurorganisatie wilde, acht de rechter niet op zijn plaats. Die voorziening zou inhouden moet overschakelen op gas of helemaal stilgelegd moet worden. Dat laatste is ongewenst omdat de centrale niet alleen stroom opwekt, maar ook huizen verwarmt. Voor overschakelen op gas zijn weliswaar voorzieningen aanwezig, maar volgens de rechter staat niet vast dat die afdoende werken.

Te veel van het goede

Een vergunning eisen van de centrale is te veel van het goede, zo verweerde de jurist van de provincie zich bij de rechter. Volgens hem behoort de centrale bij de zogenoemde PAS-melders. Dat zijn bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof konden volstaan met een melding als ze een kleine uitbreiding of iets dergelijks hadden. In mei 2019 maakte de Raad van State echter korte metten met de PAS. Die zou veel te weinig waarborgen hebben dat de uitstoot van stikstof omlaag ging.

Natuurbescherming is een zwaarwegend belang, oordeelt de rechter. De provincie heeft niet onderbouwd dat de stikstofuitstoot van de centrale gering is en de effecten op de natuurgebieden heel klein. Daarom moet het provinciebestuur opnieuw de bezwaren van Natuurbeschermingswacht Meppel beoordelen.

De rechter tikte de provincie al eerder op de vingers in een zaak die Milieudefensie Westerveld aanspande. Die vond dat de provincie moest optreden tegen een bollenteler die in de buurt van het Holtingerveld bestrijdingsmiddelen gebruikte. Volgens de provincie zou er vanwege oude rechten geen vergunning nodig zijn. De rechter oordeelde anders, maar de provincie stapte naar de Raad van State.

De provincie ziet geen verband tussen de biomassacentrale en de bollenteler, zegt Valkema. „In de eerste zaak gaat het om stikstofuitstoot, bij de bolleteelt over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. We zien voor nu geen aanleding om de handhaving van de Wnb te veranderen.”

Nieuws

menu