Brandput in Frederiksoord moet brandveiligheid Kolonie van Weldadigheid verbeteren. Bij brandalarm rukken voortaan twee brandweerkorpsen uit

De door brand verwoeste woning in Wilhelminaoord

De door brand verwoeste woning in Wilhelminaoord foto: DVHN

Met het slaan van een brandput in Frederiksoord wordt het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid brandveiliger gemaakt. Ook zullen bij een brandalarm in de kolonie voortaan twee korpsen uitrukken.

De brandput is het resultaat van de samenwerking die de Maatschappij van Weldadigheid, Univé, Veiligheidsregio Drenthe, Defensie en de gemeente Westerveld een jaar geleden aangingen om een oplossing te vinden voor het probleem.

De trieste aanleiding van het unieke samenwerkingsverband is het verloren gaan van één van de koloniewoningen in november 2021. Door een brand werd de woning grotendeels verwoest. Om de woningen van de Maatschappij van Weldadigheid brandveiliger te maken werd er samen met Univé een traject opgestart dat werd afgetrapt met een bewonersbijeenkomst over het voorkomen en beperken van risico’s. Bewoners leerden meer over veilig leven en het voorkomen van brand, net als over het vroegtijdig ontdekken van brand en het belang van rookmelders hierbij.

Brandveilig maken van koloniewoningen

Vervolgens brachten risicodeskundigen van de coöperatieve verzekeringsmaatschappij een bezoek aan de bijna vijftig koloniewoningen. De woningen werden gecontroleerd op brandveiligheid en brandveilig gebruik. Daarnaast werden er onder meer rook- en CO-melders geplaatst. Als er brandgevaarlijke situaties werden aangetroffen, werden die meteen verholpen.

Tegelijk kijkt de brandweer van Veiligheidsregio Drenthe naar een nieuwe aanvliegroute bij het blussen van Unesco Werelderfgoed. Zo wordt er meer geoefend op het blussen van branden: Hoe kan de schade bij brand worden beperkt en het erfgoed behouden blijven? Daarnaast is er besloten bij dergelijke branden in vervolg dubbelzijdig aan te rijden. Dat betekent dat er twee brandweerkorpsen op een melding afkomen, ieder korps met een blusvoertuig. Zo is er meer slag- en mankracht om een beginnende brand effectief te blussen.

Gebrek aan water

Een probleem bleek echter het gebrek aan water in de buurt. Blusvoertuigen krijgen hun water van waterwagens. Als die water dichtbij kunnen halen, voorkom je dat er kostbare tijd verloren gaat. Dit is vooral belangrijk bij grote branden in gebouwen of in de natuur. In de week van maandag 5 december wordt daarom gestart met het slotakkoord van het traject. Dan wordt namelijk – door militairen van het Waterboordetachement van de Koninklijke Landmacht – in enkele dagen een brandput op de rotonde midden in Frederiksoord geslagen. De put zorgt ervoor dat er bij een grote brand in Frederiksoord, Wilhelminaoord of in de omliggende (natuur)gebieden altijd genoeg water voor handen is.