Buurtbewoners bij de Reest in Meppel maken bezwaar tegen kap populier, maar boom gaat toch tegen de vlakte. 'Doodzonde, maar we hebben er begrip voor'

Tegen de kap van een joekel van een populier langs de Reest bij de Weerdstraat maakten 21 buurtbewoners bezwaar. Toch gaat de boom volgende week tegen de vlakte. „We hebben er begrip voor, maar we krijgen een totaal andere horizon. De populier is een markante blikvanger,” aldus Hans Emmelkamp, bewoner van de Weerdstraat.

De bewuste populier met onderaan het gasverdeelstation van Rendo. Met zicht op de achterkant van de woningen aan de Prinses Margrietlaan.

De bewuste populier met onderaan het gasverdeelstation van Rendo. Met zicht op de achterkant van de woningen aan de Prinses Margrietlaan. Foto: Smits creatieve teksten

De Natuurbeschermingswacht heeft voor elkaar gebokst dat er populieren van een ander type worden terug geplant en dat bij de kap van de boom gebruik gemaakt gaat worden van speciale rijplaten, waardoor de omgeving zo min mogelijk wordt aangetast.

De boom, die grenst aan de achtertuinen van de woningen aan de Prinses Margrietlaan, moet geveld worden, omdat deze wegens ouderdom een gevaar vormt voor de omgeving. Al meerdere keren zijn er grote takken afgewaaid. Door de wisselende grondwaterstand bestaat de kans dat de populier in zijn geheel omwaait. Dit levert een gevaar op voor het gasverdeelstation van Rendo, dat twee meter van de stam verwijderd staat. Mocht de boom daaraan schade aanrichten, bestaat de kans dat een deel van Meppel zonder gas komt te zitten.

Op de kaplijst

„De boom moet gekapt. Er is absoluut geen kans dat hij veilig kan blijven staan,” aldus bomenspecialist Geert Starre van Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken. De omwonenden schakelden de Natuurbeschermingswacht in nadat vorig jaar duidelijk werd dat de gezichtsbepalende populier op de kaplijst stond.

Karel Witteveen, woonachtig in het laatste huis voor de brug bij molen de Weert, vertelt: „Plotseling las ik in de krant dat er op mijn adres een kapvergunning stond. Vreemd, want ik heb helemaal geen boom in mijn tuin. Na contact met de gemeente werd duidelijk om welke boom het ging. In de Weerdstraat en Prinses Margrietlaan was één iemand die blij was dat hij wegging, de rest wilde allemaal dat hij bleef. Hij is ook zo verschrikkelijk mooi. Het is doodzonde.”

Natuurbeschermingswacht ingeschakeld

Witteveen pakte de handschoen op samen met buurman Hans Emmelkamp. „Bij de gemeente werden we van het kastje naar de muur gestuurd. Bij Rendo was het hetzelfde verhaal,” aldus Emmelkamp. „Voor de kap wilde de gemeente snel handelen. Dat wilden wij niet. Omdat de Natuurbeschermingswacht beter de procedures kent, hebben we hen ingeschakeld.”

Geert Starre kent het klappen van de zweep. Al veel vaker klopte hij aan bij de gemeente. „De bewoners hadden 21 handtekeningen verzameld, maar wil je echt bezwaar maken, zul je met juridische argumenten moeten komen. Die hadden ze niet. Ik heb bij de gemeente aangegeven dat de bewoners problemen hadden met het besluit en of ze bereid waren een nieuw besluit te nemen. Binnen twee uur had ik reactie dat ze dat wilden. Wellicht vreesden ze een bezwaarprocedure van meerdere weken met het gevaar dat we dan richting het broedseizoen gaan.”

Herplant van bomen

Starre heeft niets dan goeds over voor het vervolg van de procedure. „Normaal wordt dit soort zaken juridisch knokken. Daar was geen sprake van. Ik heb veel contact gehad met de specialist van de gemeente en Rendo, uiteindelijk natuurlijk de aanvrager van de kapvergunning. We hebben alle kennis gestapeld. Ik miste in het besluit een onderzoek naar de vermeende aanwezigheid van vleermuizen, die is er gekomen. Er wordt gezorgd voor herplant en zwart op wit staat dat schade aan de omgeving wordt geminimaliseerd.”

De wijze van handelen is volgens Starre een voorproefje van hoe deze procedures er in de toekomst standaard uit moeten komen te zien als volgend jaar de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt. „Dan zal de gemeente voorafgaand moeten inschatten welk effect een besluit op belanghebbenden heeft en hen moeten horen. Dan hoef je dus geen jurist te zijn om achteraf bezwaar te maken. Wij hebben laten zien hoe dit kan, door know-how van partijen te combineren.”

Volgende week donderdag gaat de boom tegen de vlakte. Ondanks het begrip blijft bij bewoners de teleurstelling over het verlies van de fraaie populier. Hans Emmelkamp: „Het is een gezichtsbepalende boom en hij zag er heel gezond uit. Een populier ruist steeds. Er zitten altijd vogels in en dat hoor je. Het wordt een beetje saai.”