CDA en PvdA roepen gemeente Meppel op om de levensvatbaarheid van het Drukkerijmuseum te onderzoeken. Partijen willen sluiting voorlopig opschorten

Het Drukkerijmuseum stevent af op het einde als er niks gebeurt.

Het Drukkerijmuseum stevent af op het einde als er niks gebeurt. Foto: Leo de Harder

De fractie van het CDA in de gemeenteraad van Meppel wil dat de gemeente in gesprek gaat met het bestuur van het Drukkerijmuseum. Doel van dat gesprek moet zijn om te onderzoeken of uitstel van definitieve sluiting van het in financiële problemen verkerende museum mogelijk is.

De fractie komt daarom in de raadsvergadering van donderdag 20 april met een motie. Deze wordt in ieder geval mede ingediend door de fractie van de PvdA.

De partijen willen dat het stichtingsbestuur en de gemeente gezamenlijk onderzoeken of het Drukkerijmuseum levensvatbaar is en zo ja, onder welke voorwaarden. „Want als het museum eenmaal gesloten is, dan is de kans levensgroot dat de deuren nooit weer worden geopend”, schrijft Egbert Knorren de fractievoorzitter van het CDA in Meppel.

De indieners van de motie verwijzen naar de huidige Cultuurnota waarin wordt ingezet op het versterken van de museale functies, met een toekomstbestendig museumaanbod als doel.

Het Drukkerijmuseum wil een extra jaarlijkse donatie vanuit de gemeente vanwege de ‘huidige precaire financiële situatie’. Het college van burgemeester en wethouders ziet echter geen mogelijkheid voor een extra financiële bijdrage. Daarop heeft het bestuur van Stichting Drukkerijmuseum Meppel aangegeven dat het Drukkerijmuseum per 1 juni 2023 definitief dicht gaat.

Als het museum toch levensvatbaar blijkt, dan willen de indieners weten wat daarvoor van welke partijen nodig is. Ze wensen dat het college vóór de behandeling van de begroting voor 2024 de uitkomsten aan de gemeenteraad rapporteert en eventueel een raadsvoorstel aanbiedt.