Partijen in de gemeenteraad van Meppel zijn zich bewust van de onrust die onder de bevolking leeft over de mogelijke plaatsing van grote windturbines.

CDA helpt PvdA en SP aan motie over betaalbaarheid van de energietransitie in Meppel. 'Delen in de opbrengst is iets anders dan een betaalbare energieprijs voor alle burgers'

Partijen in de gemeenteraad van Meppel zijn zich bewust van de onrust die onder de bevolking leeft over de mogelijke plaatsing van grote windturbines. Foto: Martijn Bijzitter

De fractie van de Partij van de Arbeid in Meppel kondigde donderdagavond in de commissievergadering over de Regionale Energiestrategie (RES) een motie aan. Met de motie wil de partij extra aandacht voor betaalbaarheid opnemen in het document.

In dit standpunt staat de PvdA niet alleen. Ook Xander Topma (SP) hamerde tijdens de vergadering op de betaalbaarheid. Wethouder Jaap van der Haar stelde dat de opwekking van duurzame energie ook geld oplevert. Dat geld wil hij in de gemeente houden door de eventueel te plaatsen windmolens en zonnepanelen in eigendom van de inwoners te houden. Maar dat was Topma niet genoeg. Delen in de opbrengst is iets anders dan een betaalbare energieprijs voor alle burgers.

Eerder had de raad al het uitgangspunt vastgesteld dat de energietransitie betaalbaar moet zijn. Het was dan ook opvallend dat de het CDA, de enige partij die toen moeite had met de formulering van die motie, nu de PvdA en de SP te hulp schoot. Jan van der Woerdt (CDA) attendeerde Jolida Voetelink, fractievoorzitter van de PvdA op een motie van haar eigen partij over dit onderwerp in de provinciale staten. Zowel Topma als Voetelink bleken deze motie niet te kennen maar aanvaarden de suggestie in dankbaarheid. Zeker toen Van der Woerdt ook nog eens aangaf zich wel in die tekst te kunnen vinden.

Bewust van onrust over plaatsing windturbines

Betaalbaarheid en draagvlak, daar draaide het donderdagavond allemaal om. Partijen zijn zich bewust van de onrust die onder de bevolking leeft over de mogelijke plaatsing van grote windturbines. Zeker na de inspraak van Energie Alternatief Drenthe, die vorige week een uitvoerig pleidooi hield om af te zien van windenergie. Volgens wethouder Van der Haar is dat echter geen optie. Om het net rendabel te houden en om ook als de zon niet schijnt zeker te zijn van een stabielere energievoorziening zijn molens noodzakelijk.

Zelfs Natuur en Milieufederatie Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten wijzen op de impact van windturbines op de vogels in het Nationaal Park Weerribben-Wieden ten westen van Meppel. Zij vragen om de locaties op of nabij de vogelvliegroutes van en naar De Weerribben-Wieden uit te sluiten.

Ook leven er zorgen bij de raadsleden over de afdwingbaarheid van de energietransitie. Dwang kan nooit de bedoeling zijn, dat gaat ten koste van het draagvlak.

‘Burger beslist achter de voordeur’

Van der Haar herhaalde nog maar eens wat hij in bijna elke bijeenkomst over dit onderwerp zegt. „De burger beslist wat er achter zijn voordeur gebeurt. Daar mag de overheid niet in treden.” Maar hij plaatste daar wel een kanttekening bij. In de aankomende Warmtewet 2.0 wordt gesproken over collectieve warmtenetten. Bijvoorbeeld om restwarmte van de industrie in te zetten voor de verwarming van huizen. In die wet wordt wel een verplichting tot deelname opgenomen. Dit omdat anders de dure warmtenetten niet rendabel kunnen worden aangelegd. Maar wetgeving is een zaak van de rijsoverheid, waar de gemeente geen invloed op heeft.

De vaststelling van de Regionale Energiestrategie gaat door als bespreekstuk naar de gemeenteraad van aankomende donderdag, mogelijk dus met een motie van de PvdA.