Calvijnschool krijgt renovatie

Meppel - Het bijna honderd jaar oude schoolgebouw van de Johannes Calvijnschool, wordt wederom een nieuw leven gegund.

Boom regionale uitgevers/Daniël Huizenga

Na ettelijke uitbreidingen, verbouwingen en groot onderhoudsklussen, ondergaat de gereformeerde basisschool aan de Emmastraat dit jaar opnieuw een grondige verbouwing.

Na de zogenaamde ‘levensduur verlengende renovatie’ kan het schoolgebouw weer minstens vijfentwintig jaar mee. De investering, waaraan de gemeente de helft bijdraagt, krijgt de ‘hoogste prioriteit’ in het Onderwijshuisvestingsprogramma 2018.

Het schoolgebouw werd op 1 september 1926 geopend voor het gereformeerde basisonderwijs in Meppel en omgeving. Met de strenge, ‘industrieel monumentale’ bouwstijl heeft de Johannes Calvijnschool veel weg van het schoolpand aan de Marijkestraat. Dit ongeveer even oude gebouw van de Zuiderschool, maakt komende jaren plaats voor stadsvilla’s. Het schoolgebouw aan de Emmastraat - dat in bijna een eeuw nog geen dag leeg stond - krijgt gewoon weer een kans van gemeente Meppel. De gemeente is verantwoordelijk voor goede huisvesting van alle onderwijsinstellingen binnen haar grenzen.

Karakteristiek

De Calvijnschool telt ongeveer honderddertig leerlingen. Het karakteristieke schoolpand met twee verdiepingen en enkele zijvleugels, onderging de afgelopen jaren meerdere verbouwingen. Zo werd de centrale ruimte ingericht als computerruimte en de lerarenruimte uitgebreid. De schoolbibliotheek werd ruim ingericht. Binnen het schoolgebouw (Emmastraat 43) biedt de christelijke opvangorganisatie De Herberg peuterspeelzaal, kinderdag- en buitenschoolse opvang aan. De allerjongste kinderen vonden onderdak in een 'eigen vleugel', waarvoor de Johannes in de Calvijnschool moest worden aangepast. Kort daarvoor was ook de voorpui van de school helemaal hersteld. In de gevel was namelijk een forse scheur ontstaan.

De locatie en de ouderdom van het schoolgebouw waren de afgelopen decennia, voor zover bekend, nooit aanleiding om serieus een verhuizing naar een ander, nieuwer pand te overwegen. In het Onderwijs huisvestingsprogramma 2018 is evenmin gekozen voor nieuwbouw, maar voor een renovatie.

‘Die verlengt de gebruiksduur met vijfentwintig jaren en maakt onderwijskundige vernieuwingen mogelijk.’ De renovatie van de Johannes Calvijnschool is hoofdprioriteit van de gemeente en het schoolbestuur. De gemeente Meppel draagt de helft van de totale investering bij. Voor de ingrijpende verbouwing stelt zij maximaal 450.000,- euro beschikbaar. Tijdens de renovatie wijken leerlingen en leerkrachten uit naar een tijdelijke locatie aan de Prinses Marijkestraat.

Nieuwveense Landen

De onderwijshuisvesting blijft een belangrijk dossier. Krimp in de ene wijk en groei in de andere zorgen voor terugkerende huisvestingsproblematiek van de basisscholen. Zo is bijvoorbeeld basisonderwijs in de Nieuwveense Landen geheid een thema tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en staat op de agenda van de nieuwe gemeenteraad.

Stichting Promes (OBS De Woldstroom) en PCBO Meppel (Talent.nl) deden beiden eerder al de aanvraag voor een dislocatie in nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. De verzoeken zijn afgewezen door College en gemeenteraad. Om een definitief besluit te nemen over onderwijs in Nieuwveense Landen wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Pas als de nieuwbouwwijk met vele honderden gezinnen is gegroeid, komt een onderwijsvoorziening in beeld.

De gemeente Meppel ziet het liefst dat de openbare- en pcbo-onderwijsbesturen samen een school stichten in Nieuwveense Landen. Het nieuwe schoolgebouw moet flexibel en multifunctioneel zijn, voor het gebruik door alle wijkbewoners.

Sportaccommodaties

In het overzicht van Huisvesting Onderwijs in de gemeente Meppel, zijn voor het programmajaar 2018 diverse aanvragen ingediend . Die aanvragen blijken voor het merendeel over de capaciteitstekort in binnen- en buitensportaccommodaties te gaan.

Het juridisch eigendom van het schoolgebouw aan de Colijnstraat van de Mackayschool is volledig overdragen aan Stichting Promes -, De overkoepelende stichting voor openbaar onderwijs krijgt daarmee toestemming voor medegebruik van de Mackayschool door zorgorganisatie Promens Care.