Cosis trekt plan voor wonen kwetsbare ouderen naast biomassacentrale in Meppel terug. Bewoners ATC Reestlaan gaan wél naar Nieuwveense Landen

Reestlanden in Meppel. Noorderboog / André Weima Fotografie

Cosis verhuist de kwetsbare ouderen van locatie Reestlanden naar de locatie van het ATC (Appartementen Training Centrum) aan de Reestlaan. In augustus waren er plannen om de bewoners van de Reestlanden te verhuizen naar een tijdelijke woonvoorziening aan de Bremenbergweg 2C, naast de biomassacentrale.

De Meppeler bevolking en politiek sprak haar zorg uit vanwege de aanwezigheid van een biomassacentrale in de nabijheid van het beoogde terrein en de daarmee samenhangende prikkels voor de kwetsbare ouderen van Cosis.

Cosis heeft aanvullende metingen laten uitvoeren. Deze hebben uitgewezen dat de beoogde plek geschikt is om bewoning te realiseren. Bij nader inzien vindt Cosis wel dat de locatie minder geschikt is voor de groep kwetsbare ouderen. De ouderen zijn minder of niet mobiel. De afstand naar de voorzieningen in de stad kan voor deze ouderen een probleem worden.

Woningruil

Cosis kiest er nu voor de ouderen naar de locatie van het ATC in Meppel te verhuizen. De cliënten van het ATC (huidige locatie Reestlaan) verhuizen op hun beurt naar de tijdelijke locatie aan de Bremenbergweg.

De cliënten van het ATC maken normaliter maximaal twee jaar gebruik van de locatie en hebben een minder kwetsbare gezondheid. Het doel van hun verblijf binnen Cosis is om hen te begeleiden naar zelfstandig (met of zonder begeleiding) wonen. De bewoners van het ATC krijgen een tijdelijk appartement aan de Bremenbergweg.

De bewoners van de Reestlanden gaan in het ATC aan de Reestlaan wonen totdat nieuwbouw voor hen gereed is. Zij verhuizen volgens plan eind februari en een volgende verhuizing naar de definitieve nieuwbouw is pas over ongeveer 3 jaar.

Plaatsing van tijdelijke woonunits

In de plannen voor de definitieve nieuwbouw in Nieuwveense Landen is ook voorzien in voorzieningen voor dagbesteding en wonen voor mensen met een ernstig meervoudige beperking en de mogelijkheid van logeren van jong tot oud met een beperking.

Bij de gemeente Meppel ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van de tijdelijke woonunits aan de Bremenbergweg 2C.

Nieuws

menu