Cosis wil bouwen naast biomassacentrale in Meppel. 'Bewoning op deze plek is toegestaan'

Om geluidshinder van de biomassacentrale en de drukke N375 tegen te gaan is Cosis van plan (bouwkundige) maatregelen te nemen. Achterliggende gedachte is om zo woonruimte voor kwetsbare ouderen aan de Bremenbergweg in Meppel mogelijk te maken.

De biomassacentrale aan de Bremenbergweg in Meppel.

De biomassacentrale aan de Bremenbergweg in Meppel. Foto: Martijn Bijzitter

Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die D66 stelde naar aanleiding van de aanvraag voor de bouw van negentien tijdelijke zorgwoningen aan de Bremenbergweg.

‘De bouwkundige maatregelen moeten worden genomen om te voldoen aan bijvoorbeeld de eisen van de Wet geluidhinder’, laat het college weten. ‘Er wordt getoetst of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. In deze fase bevindt de aanvraag van Cosis zich.’

In afwachting van nieuwbouw

Cosis moet locatie De Reestlanden verlaten. In afwachting van permanente nieuwbouw in de Nieuwveense Landen is Cosis op zoek naar een locatie ter overbrugging . Cosis heeft meerdere locaties in Meppel bekeken, maar vond geen van deze opties geschikt.

Het is nu de bedoeling dat er woonunits aan de Bremenbergweg worden gebouwd, vlak naast de drukke N375 en de biomassacentrale. D66 is er kritisch over. ‘De beoogde locatie is niet geschikt bevonden voor wonen door de hoge geluidswaarden die veroorzaakt worden door het verkeer op de N375’, stelt fractievoorzitter Jeannet Bos. Uit metingen van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) blijkt dat de biomassacentrale in Meppel de toegestane geluidsnorm dagelijks overschrijdt.

Bos is tevens bezorgd over de gevolgen voor de gezondheid van de toekomstige bewoners omdat de energiecentrale rook-, geur- en geluidsoverlast geeft. ‘D66 begrijpt niet dat het college juist op deze locatie bewoning door een kwetsbare doelgroep mogelijk wil maken.’

Bewoning is toegestaan

De locatie naast de biomassacentrale voldoet volgens het college het beste aan de criteria van Cosis. ‘Bewoning op deze locatie is toegestaan.’ Er is wel een aanpassing van het bestemmingsplan nodig om de juiste hoeveel woonunits te kunnen realiseren. Cosis heeft de plannen verder uitgewerkt en een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het college moet nog besluiten over het aangaan van een huurovereenkomst met Cosis voor de beoogde locatie en over het aanpassen van het bestemmingsplan.