D66 stelt vragen over uitstoot biomassacentrale Nieuwveense Landen

Een biomassacentrale.

Een biomassacentrale. Foto: Daan Prest

Meppel - De biomassacentrale in de Nieuwveense landen werd bijna een jaar geleden, op 7 december officieel in gebruik genomen.

De ketels worden warm gestookt met houtpellets. Deze korrels worden, volgens Croonwolter&dros het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de bouw van de centrale, geproduceerd uit schoon, Nederlands resthout uit de houtverwerkende industrie. Het gaat bijvoorbeeld om stukjes hout, zaagsel en hout dat bij transport de lading beschermt. Dat betekent dat er geen bomen gekapt worden voor verbranding in de Meppeler biomassacentrale. Volgens de fabrikant ligt de CO2-uitstoot van de centrale 70 procent lager dan de uitstoot die aardgasverwarming zou opleveren.

Dat zegt echter niets over de uitstoot van koolmonoxide, (fijn)stof, benzeen en aldehyden. En juist deze uitstoot is de laatste tijd in opspraak gekomen, door metingen bij vergelijkbare centrales in Winschoten. De biomassacentrales blijken veel meer stikstof en fijnstof uit te stoten dan kolencentrales. Toch hoeven ze niet te voldoen aan strenge eisen voor de luchtkwaliteit. De coalitie van D66, VVD, CDA en ChristenUnie wil nu dat het kabinet eisen gaat stellen aan de uitstoot van kleinere biomassacentrales.

Subsidie

Daarnaast eisen de coalitiepartijen dat het kabinet geen subsidie meer toekent aan nieuwe biomassacentrales die draaien op houtpellets zolang onzeker is of daar genoeg resthout voor beschikbaar is. De aanvoer van extra hout uit Amerika of Noord-Europa draagt immers niet bij aan een schoner klimaat.

De overheid heeft inmiddels 11,4 miljard euro subsidie gereserveerd voor de bouw van nog eens honderden centrales. In Nederland staan op dit moment in totaal 372 centrales die hout als brandstof gebruiken. Daarvan zijn 219 centrales operationeel. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens een inventarisatie van het Algemeen Dagblad moeten dat er binnen een paar jaar 628 zijn.

De European Academies Science Advisory Council stelt dat biomassacentrales echter averechts werken voor het klimaat en zijn een slechte besteding van publiek geld. Biomassa is een heel slechte energiebron. Verbranding van hout levert weinig energie op, waardoor er netto meer CO2 uit de schoorsteen komt dan bij kolen en gas.

Ook in Meppel heersen zorgen over de centrale. Een buurtbewoner meldt stankoverlast ‘als de wind ongunstig staat’. De fractie van D66 stelde onlangs vragen aan de gemeente. De politieke partij wil weten of er onderzoek is gedaan naar de uitstoot van koolmonoxide, (fijn)stof, benzeen en aldehyden door de centrale in Nieuwveense landen. D66 is nieuwsgierig naar de resultaten. En als die er nog niet zijn wil de partij alsnog een grondig onderzoek laten instellen.