Dalfsen wil minder stenen in tuinen

Tegels en stenen uit de tuin en groen er in om wateroverlast tegen te gaan en verkoeling te krijgen bij hitte Foto: DvhN

Een meerderheid van de gemeenteraad van Dalfsen heeft maandagavond ingestemd om bij toekomstige woningbouwprojecten een maximum oppervlakte aan bestrating per kavel te gaan hanteren.

De fracties van CDA, ChristenUnie, PvdA en Gemeentebelangen vinden dat inwoners moeten meehelpen om Dalfsen klimaatrobuust te maken.

CDA-er Roel Kouwen wees hierbij op het succes van de afkoppelingsubsidie die door veel inwoners is gebruikt om een bijdrage te leveren aan de klimaatproblematiek.

Wethouder Ruud van Leeuwen noemde de motie sympathiek maar wees er wel op dat bij nieuwbouw bewoners ook het hemelwater in hun eigen tuin moeten afvoeren.

De maatregel heeft echter ook invloed op het vergroenen van de tuin in de bebouwde kom en het creëren van koelteplekken. Een groene leefomgeving draagt verder bij aan de gezondheid van de bewoners, flora en fauna.

Nieuws

Meest gelezen