De Taaltrein in Meppel heeft een succesvol eerste jaar achter de rug. Tijd voor de officiële opening

Wethouder Bos opent de Taaltrein.

Wethouder Bos opent de Taaltrein. Aangeleverde foto

Kentalis de Taaltrein in Meppel is afgelopen vrijdag officieel geopend. Precies een jaar geleden startte de Taaltrein van Kentalis, een behandelgroep voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Na een succesvol jaar was het tijd voor een feestelijke opening door wethouder Bos.

In het bijzijn van ouders, kinderen, medewerkers en andere zorgprofessionals onthulde de wethouder een kunstwerk dat door de peuters ter plekke werd ingekleurd. Wethouder Bos is blij met deze zorgvoorziening in Meppel: ‘Communicatie is zo belangrijk, het is goed om daar aandacht voor te hebben. Blijf vooral checken bij kinderen: heb je begrepen wat ik wil zeggen?’

Vroegbehandeling

De Taaltrein is er voor kinderen van 2 tot 5 jaar, met TOS. Dit houdt in dat ze moeite hebben met praten en/of het leren van taal. De behandeling op de Taaltrein helpt jonge kinderen bij het beter leren communiceren. Er wordt spelenderwijs gewerkt aan de taal- en spraakontwikkeling van het kind. De kinderen komen drie dagen per week naar de groep.

De deskundigen die op de groep werken weten alles van TOS, de taal- en spraakontwikkeling, communicatie en de invloed van TOS op de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast krijgen ouders informatie over TOS en leren zij bijvoorbeeld hoe ze hun kind thuis kunnen aanmoedigen om meer te praten. Moeder Henny kan dat beamen; haar zoontje zit op de Taaltrein in Meppel. Henny noemt het team toegewijd en professioneel: ‘Het team stemt goed af op zowel het kind als de ouder. Naast dat je kind een duidelijk behandelplan heeft worden wij als ouders ook meegenomen in het proces dat het kind doorloopt. Er is altijd tijd voor een luisterend oor en er wordt meegedacht als je als ouder ergens tegen aan loopt.’

Vijf procent

In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind TOS. ‘Vroegtijdig de juiste hulp bieden kan grote ontwikkelproblemen op latere leeftijd voorkomen’, zegt teamleider Maaike Brandenburg. ‘Met extra hulp kunnen kinderen met TOS vaak goed meekomen. Bijvoorbeeld door behandeling bij een logopedist. Als blijkt dat een peuter meer specialistische hulp nodig heeft, dan kan vroegbehandeling op de Taaltrein uitkomst bieden. Zo voorkomen we dat achterstanden nog groter worden.’

Samenwerking

De Taaltrein van Kentalis zit aan de Kp laan 22 in Meppel. Op deze locatie zijn ook andere zorg- en onderwijsorganisaties gevestigd waaronder het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC). Een mooie aanvulling volgens teamleider Maaike Brandenburg: ‘Dat de Taaltrein bij het OPDC onder één dak zit biedt mooie mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van zorg en onderwijs aan (jonge) kinderen. Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met de logopediepraktijken en de logopedist van de gemeente Meppel. Dit maakt het netwerk rondom kinderen met TOS helemaal compleet.”

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. Informatie: www.kentalis.nl