Deuren kantine BijJans in Meppel moeten om 23.00 uur sluiten. Klachten van omwonenden zijn voor gemeente aanleiding om handhavend op te treden

De deuren van de kantine van tennisvereniging MLTC, die gerund wordt door Harold en Ruerdtsje Jans van BijJans, mogen definitief niet langer openblijven dan tot 23.00 uur. De buurt ervaart overlast.

Jans.

Jans. Foto: Daan Prest

Het echtpaar Jans hangt een dwangsom van 10.000 euro boven het hoofd als de deuren voortaan niet om 23.00 uur worden gesloten. Omwonenden hebben geklaagd bij de gemeente over geluidsoverlast en parkeerproblemen: ‘De gemeente heeft negen klachten ontvangen van omwonenden tussen december 2022 en april 2023. De klachten richten zich op het niet houden aan de vergunde sluitingstijden en het foutief parkeren in de wijk door bezoekers aan uw locatie. Ook geven zij aan overlast te ervaren van bezoekers die uw locatie in de nachtelijke uren verlaten door het geluid dat zij produceren’, meldt de gemeente.