Directeur worden van Ogterop. Ondanks corona en pijnpunten aan gebouw een gewilde functie: tientallen sollicitaties

Schouwburg Ogterop. Foto: Leo de Harder

Er is volop gereageerd op de vacature om de nieuwe directeur te worden van Schouwburg Ogterop in Meppel. De gemeente meldt dat er ‘vele tientallen’ sollicitanten zich hebben gemeld.

De nieuwe directeur moet per september beginnen, wanneer Dorien van de Laak en Loek Buys stoppen als interim-directie. Zij werden aangesteld na het vertrek van Wybrich Kaastra, die na negen seizoenen stopte en in het zuiden van Frankrijk een bed en breakfast begon. Het is nog niet bekend wie de opvolger wordt. Een woordvoerder laat weten dat de sollicitatieprocedure nog volop in gang is.

Het directeurschap is hoe dan ook een uitdaging, vanuit welk perspectief je het ook maar bekijkt. Daarmee lijkt het ook een gewilde baan. Er is genoeg te doen.

Renovatie is noodzakelijk

Van de Laak en Buys werden voor één jaar aangesteld, maar bleven uiteindelijk een half jaar langer. Mede vanwege het onderzoek dat zij deden naar de schouwburg. Van de gemeente kregen ze de opdracht om onderzoek te doen naar de verzelfstandiging van Ogterop en tegelijkertijd de programmering door te zetten.

Het onderzoek werd tijdens de uitvoering flink uitgebreid, toen ze stuitten op het feit dat het gebouw met flink wat gebreken kampt. De laad- en lossituatie voor de Engelenbak, de kleine zaal op de eerste verdieping, bleek levensgevaarlijk. Er eindigde een vluchtroute op het dak en is er sprake van geluidsoverlast. Lange tijd was er brandwacht aanwezig in tijdens voorstellingen, om bij incidenten alles in goede banen te leiden.

Conclusie: renovatie is onontkoombaar. Daar hangt alleen wel een prijskaartje aan: tussen de 15 en 20 miljoen euro. De gemeenteraad heeft aan de hand van het onderzoek besloten om zich in te spannen om schouwburgfunctie van Ogterop te behouden en laat nu vervolgonderzoek doen naar financiering van de renovatie.

Flink tekort vanwege corona

Vervolgens kwam ook corona om de hoek kijken, waardoor de schouwburg van maart tot juli volledig op slot ging. De eerste voorstelling staat gepland voor 11 september, een try-out van Ronald Goedemondt samen met Jasper van der Veen. Er kunnen dan nog maar 100 mensen in de grote zaal terecht op anderhalve meter, in plaats van 487. Geschat tekort door corona: 96.000 euro.

Dan speelt er nog de kwestie van mogelijke verzelfstandiging, dat al jaren op stal staat. In 2011 werd het al behandeld in de gemeenteraad, waarop het telkens werd uitgesteld. Ook in het huidige coalitieakkoord staat dat Meppel wil toewerken naar een zelfstandig Ogterop. Er volgde opnieuw uitstel. Eerst helderheid over de renovatie.

Wanneer de opvolger bekend wordt gemaakt, is nog niet duidelijk. De gemeente wil de aanstelling van de nieuwe directeur en het vertrek de interim-directie ‘vloeiend in elkaar over te laten lopen’. Wordt vervolgd.

Nieuws

menu