Verkiezingen

Dit zijn de Meppeler kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezing

Verkiezingen Eigen foto

Meppel - Van de 364 kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen, komen er 14 uit de gemeente Meppel. De hoogst geplaatsten vertellen onder andere wat ze willen bewerkstelligen (voor Meppel), wat ze mooi vinden aan de provinciale politiek en waarom ze zich verkiesbaar hebben gesteld.

Naast deze acht kandidaten zijn er nog zes kandidaten uit de gemeente Meppel die zich verkiesbaar hebben gesteld. Voor PvdA zijn dat: Nijevener Piet Wanrooij, oud-wethouder en oud-raadslids Wim Zwaan en fractievolger van het Waterschap Drents Overijsselse Delta Wil Kerstjens. D66 heeft vier Meppelers op de lijst staan: Marcel Schakel (hoogst geplaatste op plek 24), fractievoorzitter in de gemeenteraad Jeannet Bos, voorzitter van D66 Drenthe Mark Sluiter en Adriaan Postma. De SP heeft nog Xander Topma op de lijst staan. Hij is de fractievoorzitter van SP Meppel. Namens GroenLinks is ook de voorzitter van GroenLinks Meppel, Bort Hartog verkiesbaar.

Waar wilt u zich hard voor maken?

‘Juist de provincie kan de klimaatverandering echt aanpakken. GroenLinks wil daarom in Drenthe investeren in schone energie, openbaar vervoer en fietspaden. Wij beschermen het groene Drentse landschap en investeren juist méér in natuur. Die hebben wij meer dan ooit nodig om in te ontspannen. Daar wil ik mij de komende jaren voor inzetten.’

Wat wilt u voor Meppel bewerkstelligen?

‘Meppel heeft enorme kansen. Wij hebben een bruisende binnenstad en liggen vlakbij het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Als wij de natuur kunnen versterken en verbinden met de stad kan Meppel uitgroeien tot een grote toeristische trekker. Ook op het gebied van schoner transport (scheepsverkeer via de haven) en onderwijs heeft Meppel veel kansen, en die willen wij graag ondersteunen. Met bijdragen uit het provinciaal binnenstadsfonds willen wij de Meppeler binnenstad levendig houden en zorgen dat Meppel het bruisend hart in de regio blijft.’

Waarom heeft u zich verkiesbaar gesteld?

‘Ik heb mij de afgelopen acht jaar met heel veel plezier en goede resultaten ingezet in de provinciale politiek. Bovendien merk ik om me heen dat steeds meer mensen de problemen van deze tijd willen aanpakken. Een mooi voorbeeld is de Klimaatmars van 10 maart in Amsterdam. In de provincie kunnen we daar ook echt iets aan doen en ik zet mij daar graag voor in.’

Wat ziet u als het grootste succes dat u het afgelopen vier jaar had, en wat wil u de komende vier jaar anders gaan doen?

‘De afgelopen vier jaar hebben wij een aantal successen geboekt op het gebied van biodiversiteit. Zo zet de provincie zich dankzij de inzet van GroenLinks in voor instandhouding van weide- en akkervogels en insecten.’

‘Voor de komende vier jaar: GroenLinks is er klaar voor om haar verantwoordelijkheid te nemen: wij willen graag deel uitmaken van het dagelijks bestuur van onze provincie.’

Wat vindt u het mooist aan de provinciale politiek?

‘De provincie gaat echt ergens over. Bijvoorbeeld de klimaatverandering aanpakken en werken aan de Drentse natuur. Maar ook spelen wij een rol voor sociale problemen die gemeentegrenzen overstijgen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, wonen en leefbaarheid. Het is mooi om op zoveel plaatsen in Drenthe met mensen te werken aan oplossingen die bij hun omgeving passen.’

Hoe zou de provinciale politiek ervoor kunnen zorgen dat er een hogere opkomst is tijdens de verkiezingen?

‘Ik denk dat de inzet van de provincie meer direct moet zijn gericht op onze inwoners en hun maatschappelijke organisaties, zodat zij daar de voordelen van merken en daaraan kunnen bijdragen. Hierbij richten wij ons uiteraard vooral om onze thema’s: een duurzame ruimtelijke ordening, stoere natuur met grote biodiversiteit, klimaatbestendigheid in energievoorziening en waterbeheer, en een landbouwsector waar iedereen trots op kan zijn. Hier kan de provincie direct iets voor de inwoner betekenen, waardoor de betrokkenheid ook groter wordt.’

Waar wilt u zich hard voor maken?

‘Ik wil me inzetten om de leegstand aan te pakken en werken aan sterke steden. Het toerisme biedt kansen om als Drenthe economisch van te profiteren. Denk maar aan het creëren van banen en het levendig houden van de steden en dorpen. Daarnaast moeten we goed bereikbaar blijven over de weg, via het water en per spoor.’

Wat wilt u voor Meppel bewerkstelligen?

‘Ik wil ervoor zorgen dat Meppel weer vertegenwoordigd wordt in Assen, zodat we in beeld zijn als er geld verdeeld moet worden. We kijken graag naar Zwolle, maar vergeten weleens dat we bij Drenthe horen. Als ik genoeg stemmen krijg, wil ik Meppel weer op de kaart zetten in Assen.’

Waarom heeft u zich verkiesbaar gesteld?

‘Ik denk dat het goed is dat de VVD eindelijk weer een vertegenwoordiger uit Zuidwest-Drenthe in de Staten krijgt. Het is maar liefst twaalf jaar geleden dat iemand uit Meppel Statenlid voor de VVD was. Alleen door dicht op het vuur te zitten kunnen we zaken op de agenda plaatsen en meestemmen over onderwerpen die hier leven. Drenthe is meer dan Assen, Emmen en het platteland. Vanuit Meppel wil ik me sterk maken om juist in te zetten op sterke steden.’

U bent uit de gemeenteraad gegaan om volledig op de campagne te richten. Wat verwacht u dat het grootste verschil wordt tussen gemeenteraad en de Provinciale Staten?

‘Bij P.S. gaat het om andere onderwerpen en grotere bedragen. Bij lokale politiek merk je meteen de impact, bij de provinciale staat dat wat verder van je af. Bij P.S. gaat het om zestien deelnemende partijen en tientallen Statenleden. In de gemeenteraad ken je de andere partijen en raadsleden goed en is het misschien makkelijker samenwerken. Maar daar moet ik dus nog achter komen.’

Wat vindt u het mooist aan de provinciale politiek?

‘Dat moet ik natuurlijk nog gaan ontdekken, maar het lijkt me een mooie uitdaging. In de afgelopen vijf jaar als raadslid hadden we als gemeenteraad veel plannen en ideeën, maar hadden we weinig geld. Ook liepen we er soms tegenaan dat we als gemeente over bepaalde zaken niet gaan. In de provincie is meer geld te besteden en gaat het over grotere onderwerpen.’

Hoe zou de provinciale politiek ervoor kunnen zorgen dat er een hogere opkomst is tijdens de verkiezingen?

‘De Provinciale Statenverkiezingen staan weliswaar ver van de mensen af, maar dat komt ook omdat er te weinig aandacht voor is vanuit de media. Het is natuurlijk armoe dat we bijvoorbeeld een landelijk tv-debat hebben gehad dat helemaal niet over de provincie ging. En ook de lokale media spelen nauwelijks in op de verkiezingen. Op die manier krijg je een beetje een kip-en-het-eiverhaal. Maar ook de kandidaten moeten voor zichtbaarheid zorgen en duidelijk maken wat de provincie doet en hoe belangrijk dat is.’

Waar wilt u zich hard voor maken?

‘Drenthe is een mooie provincie met een eigen profiel. Drenthe is rust en is groen. Drenthe heeft mooie steden en heeft werkgelegenheid. Drenten zijn nuchter en vriendelijk en Drenthe is gunstig gelegen in Nederland. Ik wil me inzetten om dat profiel voor Drenthe te behouden én door te geven aan de volgende generaties.’

Wat wilt u voor Meppel bewerkstelligen?

‘Meppel lijkt in een uithoek van Drenthe te liggen, maar ligt juist heel centraal. Meppel en Drenthe kunnen veel aan elkaar hebben. Dat heb ik gemerkt toen ik als wethouder zowel in Drenthe als in de regio Zwolle kwam. Meppel heeft een scharnierfunctie tussen Drenthe en de economisch sterke regio Zwolle. Meppel is echt Drents, maar kijkt ook over de grenzen. Die verbinding wil ik helpen leggen.’

Waarom heeft u zich verkiesbaar gesteld?

‘Ik wil mijn ervaring in de gemeentelijke politiek graag inzetten in de provincie Drenthe en wil daar opkomen voor de belangen van Meppelers. Ik hoop dat veel Meppelers mij daarin steunen.’

U staat op plek 5 redelijk hoog op de lijst voor de ChristenUnie. Er is een kans dat u gekozen wordt voor de P.S. - zeker als de partij weer in Gedeputeerde Staten komt. Gaat u dan gebruik maken van de zetel?

‘Het is belangrijk dat de ChristenUnie meedoet in Drenthe. Met gedeputeerde Tjisse Stelpstra en de fractie is de afgelopen tijd hard gewerkt. Dat roept om een sterker vervolg na 20 maart. Dat is goed voor Drenthe.’

‘Met een zetel winst en een gedeputeerde zit ik in de Staten en dat ga ik dan met hart en ziel doen. En anders blijf ik me met veel plezier als gemeenteraadslid inzetten voor Meppel de Meppelers. Ik ben en blijf volksvertegenwoordiger met hart voor Meppel.’

Wat vindt u het mooist aan de provinciale politiek?

‘Het is heel erg mooi om plaatselijk bezig te zijn voor de inwoners van Meppel. Dat doe ik al jaren met veel plezier. Maar sommige dingen kun je niet plaatselijk regelen, daar heb je provincies voor nodig. Neem bijvoorbeeld de (ziekenhuis)zorg, de energieopgave en de bereikbaarheid, zowel over weg, water als spoor. Deze en andere onderwerpen worden in Provinciale Staten besproken. Zo kan ik op een andere manier wat voor de inwoners van Meppel doen.’

Hoe zou de provinciale politiek ervoor kunnen zorgen dat er een hogere opkomst is tijdens de verkiezingen?

‘Dat heeft te maken met de onbekendheid van de kandidaten en de onbekendheid van het werk. Ik las onlangs dat bijna niemand een Statenlid kent. Daarom is het goed dat bekende inwoners van een plaats of regio, zich inzetten voor provinciale politiek. Daarom hebben wij als ChristenUnie ook een flyer gemaakt met onze regionale kandidaten én waar we voor staan. Het provinciale werk moet lokaal herkenbaar zijn. Ik adviseer om in ieder geval te gaan stemmen. Je kunt dan kijken of je een bekende ziet tussen de kandidaten en daarop stemmen.’

Waar wilt u zich hard voor maken?

‘Ik wil mij hard maken voor klimaatvraagstukken en energietransitie. De overschakeling naar duurzame energie moet geleidelijk en met beleid. Maar ook landbouw en natuur is belangrijk: Gezond voedsel, uit een gezonde omgeving, afkomstig van gezonde bedrijven.’

‘Mijn persoonlijke speerpunt voor 2019-2023 is ‘speciale aandacht voor senioren’. Geef senioren een stem! Drenthe seniorproof!’

Wat wilt u voor Meppel bewerkstelligen?

‘Ik zit nu ongeveer 5 jaar in Provinciale Staten. Ik heb altijd nauw contact gehouden met het college en met de raadsleden van Meppel. Uit die contacten destilleer ik vragen die ik verwoord in Provinciale Staten. Voorbeeld: Ik heb mij hard gemaakt voor behoud van het waterschapsgebouw in Meppel.’

‘Als landbouw-woordvoerder pleit ik voor een robuuste landbouw. Daarmee bedoel ik een landbouwsector die stevig in zijn schoenen staat Dat geldt dus ook voor de boeren rond Nijeveen.’

Waarom heeft u zich verkiesbaar gesteld?

‘Na bijna vijf jaar in de Staten vind ik het werk nog niet af. Er zijn een aantal dossiers, zoals de introductie van groot wild in Drenthe, waar ik graag mee verder wil. Omdat ik inmiddels zelf tot de senioren behoor, merk ik hoe belangrijk het is dat senioren een stem hebben in de politiek. Ik ben zeer gemotiveerd om die stem te willen zijn.’

U schrijft dat u de politiek bent in gegaan, 'omdat u wil bijdragen aan veranderingen in de maatschappij die als verbeteringen uitwerken.' Wat vindt u tot dusver van uw bijdrage?

‘De laatste vergadering van deze Statenperiode diende ik een motie in over de gaswinning in Drenthe. Dat deed ik omdat ik merk dat er overal in Drenthe waar wat met de bodem gebeurt, onrust is onder de mensen. Die onrust moet gehoord worden op het provinciehuis en in Den Haag. Daar kan en wil ik aan bijdragen.’

Wat vindt u het mooist aan de provinciale politiek?

‘Het mooiste van de provinciale politiek is dat je het detailniveau ontstijgt en meer kijkt naar de grote lijnen. Je kunt verbindingen leggen tussen belangen van verschillende gemeentes.’

Hoe zou de provinciale politiek ervoor kunnen zorgen dat er een hogere opkomst is tijdens de verkiezingen?

‘De provinciale politiek is meer abstract dan de gemeentelijke politiek en komt minder in de media dan de landelijke politiek. Ik vind dat eigenlijk wel een van de charmes van de provinciale politiek, maar daarmee is het minder toegankelijk.’

‘Inwoners zijn altijd welkom bij provinciale vergaderingen en maken daar ook gebruik van. We hebben bij elke vergadering van Provinciale Staten en vergaderingen van de commissies “gasten van de Staten”. Zij komen kennis maken met ons werk. Dat is heel goed en brengt de inwoners dichter bij het werk van de provinciale politici.’

Waar wilt u zich hard voor maken?

‘De bereikbaarheid van Drenthe en onze economische ontwikkeling. Ik wil daarin met name jonge gezinnen en starters zoals mijzelf vertegenwoordigen. Want de provinciale politiek gaat niet alleen over de wensen van nu, maar juist over de wereld van morgen.’

Wat wilt u voor Meppel bewerkstelligen?

‘Meppel is niet alleen de mooiste stad van Drenthe, maar ook van belang voor de provincie en de regio. Daarom moet er in Assen oog zijn voor de economische as Zwolle-Meppel. Dat betekent dat ik versterkte aandacht vraag voor onze infrastructuur over weg, spoor en water. Want op deze onderwerpen kan de provincie het verschil maken.’

Waarom heeft u zich verkiesbaar gesteld?

‘Ik maak me zorgen om de toekomst. Juist mijn generatie weet dat we aan de bak moeten met het klimaat. Tegelijkertijd zit die generatie in een lastig pakket. Want als jij een jong gezin hebt, hoest je niet € 15.000 op voor een warmtepomp.’

‘Dat verhaal hoorde ik in de politiek te weinig. Dat inwoners met een normaal huis al lang blij zijn met een normale tweedehands auto. Ik wil het provinciaal bestuur dit verhaal continu meegeven.’

Met uw 28 jaar bent u de jongste Meppeler kandidaat en zit u ruim onder de gemiddelde leeftijd (53 jaar). Wat vindt u ervan dat de gemiddelde leeftijd zo hoog ligt?

‘Dat vind ik jammer en niet goed. Ik wil dolgraag meer twintigers en dertigers in de politiek. Je brengt toch een ander verhaal mee als je jonger bent. Tegelijkertijd moet je in de politiek oog kunnen hebben voor de ander. De senior komt ook niet alleen voor ouderen op. Ik wil op 20 maart beginnen die gemiddelde leeftijd omlaag te krijgen. Ik zou het geweldig vinden als ik de komende vier jaar elke Meppeler mag vertegenwoordigen, jong én oud.’

Wat vindt u het mooist aan de provinciale politiek?

‘Drie jaar geleden heb ik bewust gekozen om in Drenthe en in de stad Meppel te gaan wonen. Ik ben dol op de Drentse natuur en ben er vaak te vinden, maar Drenthe is meer dan platteland, heide en bos. Juist de economische ontwikkeling is van belang voor jonge mensen en gezinnen. Die verscheidenheid aan onderwerpen (van natuur, naar economie en vervoer) vind ik leuk. Je bent met veel verschillende vragen bezig, maar die wel heel bepalend zijn voor het Drenthe van morgen.’

Hoe zou de provinciale politiek ervoor kunnen zorgen dat er een hogere opkomst is tijdens de verkiezingen?

‘De provinciale politiek vraagt continu om na te denken over morgen, maar is daardoor soms ook weinig tastbaar vandaag. Ik hoop voor woensdag op een mooie opkomst, maar het werk voor die betere opkomst begint donderdag. Met provinciale politici die aanspreekbaar en aansprekend zijn. Die de samenwerking opzoeken met elkaar én met de gemeente waar ze vandaan komen. En die concrete resultaten boeken, de hele periode door.’

Waar wilt u zich hard voor maken?

‘Ik zet mij in voor een duurzaam en groen Drenthe. Drenthe staat bekend als een groene provincie, maar er staat ontzettend veel groen onder druk. Daarnaast wil ik een diervriendelijke provincie, waarbij boeren optimaal worden ondersteund bij de omschakeling naar een diervriendelijke en natuurinclusieve bedrijfsvoering.’

Wat wilt u voor Meppel bewerkstelligen?

‘De gemeente valt indirect onder de besluitvorming van de provincie, maar de provincie kan wel degelijk invloed uitoefenen op de besluiten van de gemeente Meppel. Er kan bijvoorbeeld via subsidies gestimuleerd worden. Meppel is ontzettend mooi, maar kan nog veel mooier. Op het gebied van ruimtelijke ordening wil ik dat Meppel groeit binnen de huidige grenzen en er niet langer overheen gaat. Het baart mij zorgen dat het ene na het andere bedrijf zomaar een stuk groen kan innemen. Straks staan de distributiecentra in mijn geliefde Reestdal, je moet er toch niet aan denken.’

Waarom heeft u zich verkiesbaar gesteld?

‘Mijn zoon liet enkele jaren geleden als enige uit zijn klas geen ballon op met een feest op school en kwam op voor zijn idealen. Vanaf dat moment vond ik dat ik mijn stem ook moest laten horen en dat ik deze kon inzetten voor een mooiere leefomgeving. De politiek is daar een prachtige arena voor.’

De Partij voor de Dieren doet voor het eerst mee in Drenthe. Hoe gaat de campagne tot dusver?

‘Het gaat heel goed! Er zijn ontzettend veel activiteiten tijdens deze campagneperiode, maar gelukkig kunnen we deze allemaal bemensen. De groep actieve leden is de afgelopen tijd flink gegroeid. Het is leuk om in gesprek te komen met andere kandidaten, zo was het laatst in de stad een gezellige sfeer tussen de partijen onderling. Dat is goed om te merken. We willen toch allemaal de wereld vooruit helpen.’

Wat vindt u het mooist aan de provinciale politiek?

‘Dat weet ik nog niet, we moeten de eerste zetels nog veroveren, haha! Maar de provinciale politiek trekt mij omdat het over mijn fysieke leefomgeving gaat. Ons wegennet, spoornet, bedrijven en groen. Ik kom er dagelijks doorheen op weg naar mijn werk en vind daar van alles van. De provincie heeft in dit soort zaken een duidelijke regierol te vervullen.’

Hoe zou de provinciale politiek er voor kunnen zorgen dat er een hogere opkomst is tijdens de verkiezingen?

‘Ik denk dat jongeren de toekomst zijn, dat er meer werk gemaakt moet worden van een soort politieke opvoeding. Structureel een jongeren kieswijzer bijvoorbeeld. Mijn kinderen leren nu ook wat politiek en verkiezingen zijn en hebben oprecht interesse. Het is goed om te zien dat in de huidige campagne de MBO studenten bezocht worden. Maar we moeten de burgers ook laten zien dat de provincie besluiten neemt die invloed hebben op hun eigen woonplaats.’

Waar wilt u zich hard voor maken?

‘Ik wil mij inzetten voor een betere bereikbaarheid van het platteland. Goede voorzieningen, goede en betaalbare huurwoningen in de dorpen en steden en een goed en betaalbaar openbaar vervoer. Voor een leefbaar Drenthe.’

‘De ziekenhuis(zorg) moet dichtbij de burgers georganiseerd blijven. Steeds meer afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal worden gesloten en de patiënten moeten naar Emmen. Voor bevallingen moet je naar Zwolle, Assen of Emmen. Ziekenhuizen kunnen in dit stelsel failliet gaan. En de politiek laat het gebeuren. Zorg is voor en van mensen.’

Wat wilt u voor Meppel bewerkstelligen?

‘De gemeente Meppel heeft een unieke positie in de provincie. Aan de ene kant zijn we onderdeel van Drenthe, maar aan de andere kant doen we ook heel erg veel in de regio Zwolle. Ik wil daar een verbindende factor in zijn zodat we voor Meppel het beste uit beide regio’s halen.’

Waarom heeft u zich verkiesbaar gesteld?

‘Om Drenthe een socialere provincie te maken met oog voor de menselijke maat. Ik wil, als ik in de provincie kom, in gesprek blijven met inwoners voor meer solidariteit in de samenleving. Die gesprekken met inwoners inspireren mij en zijn een voorwaarde om mijn werk als volksvertegenwoordiger goed te doen.’

Wat merkt u in uw werk bij Reestmond van de veranderingen in de zorg?

‘In mijn dagelijks leven werk ik bij Reestmond. Door het landelijk afbraakbeleid van de sociale werkvoorziening en het gehannes van de politiek met de tijdelijke dienstverbanden bij Reestmond ben ik lid geworden van de SP.’

‘Momenteel vindt geen instroom meer plaats in de Sociale Werkvoorziening. Veel mensen konden, voordat de participatiewet werd ingevoerd, in de SW onder aangepaste omstandigheden werkzaamheden verrichten. Deze mensen, onder wie schoolverlaters vanuit het speciaal onderwijs, vallen nu buiten de boot.’

Wat vindt u het mooist aan de provinciale politiek?

‘Je hebt het in de provincie over grotere thema’s. Hoe gaan we om met de natuur? Hoe houden we de dorpen leefbaar? Dat zijn vragen waar je in de provincie antwoorden op kunt vinden. Daar hebben veel mensen wat aan.’

Hoe zou de provinciale politiek ervoor kunnen zorgen dat er een hogere opkomst is tijdens de verkiezingen?

‘De provinciale politici zijn over het algemeen niet bekend. Er is weinig publiciteit en de burgers zien minder wat er in de provinciale staten wordt besloten. Om de inwoners te bereiken zullen Statenleden meer tijd moeten investeren om de hele periode met hen in gesprek te gaan en niet alleen tijdens verkiezingen.’

Waar wilt u zich hard voor maken?

‘Een tolerante samenleving waar mensen elkaar in de waarde laten en respect hebben voor een ieders keuze. Daarnaast wil ik me inzetten voor betaalbaar wonen, eerlijk werk voor iedereen, een inclusieve samenleving (iedereen doet mee) en zorg dichtbij.’

‘Ik vind dat de Provinciale Staten hier een actievere houding in moet aannemen. Het realiseren van kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen in hun eigen woonomgeving bijvoorbeeld.’

Wat wilt u voor Meppel bewerkstelligen?

‘Natuurlijk ga ik voor het Drents belang in de provincie. Ik denk dat Meppel een belangrijke stad is die veel meer de verbinding met omringende Drentse steden en dorpen moet zoeken.’

‘Er is in het verleden te vaak naar het zuiden gekeken en ik denk dat we meer naar het noorden moeten kijken. Hier wil ik me voor inzetten, want volgens mij is Meppel altijd nog een Drentse stad. Vanuit de provincie zou ik meer aandacht willen voor sociale woningbouw aangezien de wachtlijsten te hoog zijn in Meppel.’

Waarom heeft u zich verkiesbaar gesteld?

‘Als je iets wil veranderen begint het bij jezelf. Door in de politiek te gaan blijf ik niet aan de zijkant staan. Hierdoor hoop ik een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving. Uiteraard bepaalt de kiezer of ik een rol mag spelen.’

U bent al een aantal jaar actief in de (welzijns- en) vrijwilligerswerk. In hoeverre ziet u het werk als politici als vrijwilligerswerk?

‘Klopt, in Meppel ben ik werkzaam als sociaal werker. Daarnaast ben ik al jaren actief als vrijwilliger, wat volgens mij iedereen zou moeten doen. Het verrijkt je leven en je binding met een vereniging, wijk of dorp. Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers.’

‘Ik blijf niet aan de zijkant staan, maar probeer mijn bijdrage te leveren aan een mooi Drenthe waar je fijn kunt wonen, werken en recreëren.’

Wat vindt u het mooist aan de provinciale politiek?

‘Ik kom uit een rood sociaal arbeidersgezin, waar altijd veel gediscussieerd werd over de politiek en hoe het anders kon. Mijn oma was vroeger actief in de rooie vrouwenbeweging van de PvdA in Groningen. Zij was voor mij wel een inspiratiebron.’

Ik heb altijd een bovenmatige interesse voor de politiek gehad. Mensen als Joop de Uyl en Wim Kok waren hier debet aan. Politiek heeft mij altijd geïnspireerd, zowel lokaal, provinciaal als landelijk. Verder ben ik een geboren en getogen Drent uit Zuidlaren. Ik heb altijd in Drenthe gewoond en meestal gewerkt. Het is dan ook niet meer dan logisch, dat ik me inzet voor het Drents belang. De provinciale politiek is er volgens mij voor alle Drenten.’

Hoe zou de provinciale politiek ervoor kunnen zorgen dat er een hogere opkomst is tijdens de verkiezingen?

‘Dat is een lastige vraag. Ik denk dat de gemeenteraad de lokale politiek direct raakt en de landelijke verkiezingen mensen eerder naar de stembus trekt, omdat het erg zichtbaar is in de Tweede Kamer. De provinciale politiek is minder zichtbaar en het is voor veel mensen onduidelijk wat de provincie doet. Daarnaast krijgen we tijdens de campagne ook veel vragen over het waterschap.’

‘Ook heeft men niet altijd door, dat de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen. De provincie, lokale en landelijke partijen zouden hier een actieve houding in kunnen aannemen. De Provinciale Staten zouden bijvoorbeeld minimaal elk jaar een werkbezoek aan alle 12 gemeenten moeten afleggen en contact leggen met de plaatselijke inwoners en organisaties.’