De Zuiderschool, sinds vorige week een gemeentelijk monument, blijft grotendeels bestaan. De gymzaal die eraan vastzit wordt wel gesloopt.

Dit zijn de nieuwe plannen voor de Zuiderschool

De Zuiderschool, sinds vorige week een gemeentelijk monument, blijft grotendeels bestaan. De gymzaal die eraan vastzit wordt wel gesloopt. Wilbert Bijzitter

Meppel - Nu de gemeente Meppel heeft besloten om de voormalige Zuiderschool als monument te bestempelen, is er van nieuwbouw op die plek geen sprake meer. Momenteel wordt gekeken om woningen in de Zuiderschool te realiseren.

Projectontwikkelaar Schavast wilde in eerste instantie de Zuiderschool slopen en daar 6 rijtjeswoningen realiseren. Daarin zouden elementen van de school terugkeren. Zo zou onder andere het glas in lood hergebruikt gaan worden. Ook de entree zou terugkeren in de gevels van de rijtjeswoningen.

Dat plan gaat nu niet meer door. De gemeente heeft namelijk vorige week besloten het gebouw als gemeentelijk monument aan te wijzen. „Het is toch wel een grote schok voor ons dat de plannen nu een heel andere omvang krijgen”, zegt architect Rob Moritz van 19 het atelier. Maar ondertussen zijn ze wel een beetje gewend aan nieuwe plannen maken. In de aanbouw van de HBS - dat geen monument wordt - zouden eerst appartementen komen, maar daar bleek het gebouw niet geschikt voor. Daarvoor in de plaats komen 8 stadswoningen.

De architect vertelt dat er nog volop gesprekken worden gevoerd met de gemeente over de verdere invulling van de plannen. „We zijn heel druk bezig met het ontwerpen van woningen in de Zuiderschool.” De gemeente heeft ook nog altijd de ambitie om het gebied aan te pakken. Hiervoor is een transformatiestudie opgesteld. Die moet helpen om de monumentale waarden van het gebouw op te nemen in het plan voor het gebied. „Er zal een balans gevonden moeten worden in behoud en ontwikkeling”, aldus de gemeente.

Halverwege proces

Volgens Moritz gaat het nu „heel hard” met de plannen en zijn ze ongeveer halverwege het proces. Toch kan hij nog niet heel veel zeggen over de exacte plannen. Nog niets is zeker en de plannen worden nu dagelijks bijgesteld. „De plannen worden steeds mooier”, verklapt hij wel. En dat de Zuiderschool nu een gemeentelijk monument is, betekent niet dat het geheel behouden blijft. „Er moet waarschijnlijk een klein stuk van de vleugel af voor de bereikbaarheid. De rest blijft behouden.”

Er is eerder onderzoek gedaan om te kijken of het pand behouden kon blijven of gedeeltelijk behouden kon blijven voor appartementen. ‘Niet haalbaar’ luidde de conclusie. Het gebouw werd kwalitatief niet goed genoeg bevonden. De architect zegt daarbij wel dat er een verschil is tussen appartementen en woningen. „De appartementen komen op één verdieping, de woningen op meerdere.”

Gymzaal

De gymzaal die aan de Zuiderschool vastzit, valt niet onder de monumentenstatus en wordt wel gesloopt. Dat is anders dan de monumentale gymzaal in het midden van het terrein, waar eerder de Muziekcoöperatie nog gebruik van maakte. Deze blijft staan, wordt een ontmoetingscentrum en wordt daarmee teruggegeven aan de gemeenschap.

Rob Moritz verwacht begin volgend jaar met een uitgewerkt plan te komen. De gemeenteraad moet uiteindelijk een beslissing nemen over het vaststellen van het bestemmingsplan.

Overigens kan er nog bezwaar gemaakt worden tegen de beslissing van de gemeente om de Zuiderschool aan te wijzen als gemeentelijk monument. Of dat ook gaat gebeuren is niet bekend.