Drenthe College treedt toe tot School of Education

Het Drenthe College voegt zich bij School of Education.

Het Drenthe College voegt zich bij School of Education. Foto: Eigen foto

Drenthe College is officieel toegetreden tot de School of Education (SoE); een samenwerkingsverband tussen lerarenopleidingen en scholen uit het vo in Noord-Nederland.

Met deze toetreding wordt het samenwerkingsverband binnen het onderwijs voor de provincie Drenthe nu verbreed richting het mbo.

Een School of Education is een samenwerkingsverband dat voor studenten van de lerarenopleiding een goede aansluiting tussen hun opleiding en de onderwijspraktijk wil realiseren. Het ministerie van OCW onderkent de waarde van een dergelijke ketensamenwerking en heeft uitgesproken dat elke school moet aansluiten bij een dergelijk samenwerkingsverband. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame impuls voor het opleiden van leraren en docenten en de aantrekkelijkheid van het beroep.

Mare Riemersma: „We borgen met de toetreding de kwaliteit van de opleiding van toekomstige leraren en docenten. Deelnemen in de SoE betekent samen opleiden en professionaliseren. Wij leiden nu stagiaires en zij-instromers binnen onze schoolmuren op. Zo ontstaat een breed ‘leerklimaat’ van over en weer leren met en van elkaar. Daarnaast kunnen we hen nader kennis laten maken met het mbo en het mooie vak van mbo-docent.” De SoE bestaat uit: Dr. Nassau college, Stad en Esch, OSG Piter Jelles, RSG de Borgen, NHL Stenden en RuG.