Drents Archief start proefproject als digitaal depot voor provincie en gemeenten Emmen en Meppel

Het Drents Archief Foto DvhN

Het Drents Archief start in samenwerking met de provincie Drenthe en de gemeenten Emmen en Meppel een proefproject waarbij het archief functioneert als e-depot, een nieuwe digitale archiefbewaarplaats.

De proef duurt in totaal drie jaar. In deze tijd moet het duidelijk worden of het archief in staat is informatie en documenten van de overheden tot in eeuwigheid beschikbaar te houden.

Bitrot

Het Drents Archief beheert en bewaart al meer dan een eeuw lang de provinciale archieven van Drenthe. De archieven bestaan grotendeels uit fysieke verslagen, aktes en besluiten. In recentere jaren zijn de documenten van de overheid steeds vaker alleen nog digitaal beschikbaar.

Tijdens de pilot wordt onderzocht hoe de digitale data in de toekomst toegankelijk blijft. Hierbij moet het archief niet alleen in opslagruimte voorzien, maar ook in de dienstverlening waarmee de data geopend kan worden. Zo kan het gebeuren dat informatie met bepaalde software geopend moet worden, die niet meer bestaat. Verder moet het e-depot ‘bitrot’ voorkomen. Dit is een verschijnsel waardoor digitale bestanden niet meer leesbaar zijn, waardoor informatie verloren gaat.

‘Deze pilot biedt de provincie en andere partijen de kans om kennis te delen en te vergroten op het gebied van duurzaam beheer van digitale gegevens,’ zegt gedeputeerde Henk Jumelet. ‘Door deze pilot kunnen straks ook meerdere gemeenten aanhaken op het moment dat zij dat willen. Zodat nu, maar vooral straks in de toekomst de digitale archieven beter toegankelijk zijn.’