Drukkerij Wilco vertrekt uit Meppel. 90 medewerkers kunnen mee naar de vestiging in Amersfoort

Drukkerij Wilco (het voormalige Giethoorn Ten Brink) brengt de productie over naar Amersfoort. Het huurcontract van het bedrijfsgebouw aan de Eekhorstweg in Meppel is opgezegd en loopt aan het einde van dit jaar af.

Drukkerij Wilco aan de Eekhorstweg in Meppel.

Drukkerij Wilco aan de Eekhorstweg in Meppel. Foto: Frens Jansen

De afgelopen jaren heeft drukkerij Wilco verschillende malen geprobeerd het pand in eigendom te krijgen. „Helaas is dat niet gelukt”, zegt Frank van Zijl, de algemeen directeur van Wilco. „Wij hebben de beslissing genomen om Meppel per 31 december te verlaten. Doordat we het pand in Meppel niet hebben kunnen aankopen, kunnen we het ook niet verbouwen om de ideale interne logistiek te bewerkstelligen.”

„De huursom hangt drukkerij Wilco als een molensteen om de nek”, zegt Hans Robijn van de vakbond FNV. „Het bedrijfsresultaat staat onder druk en het bedrijf wil bezuinigen op huisvestingskosten en transportkosten tussen de drie vestigingen in Meppel, Amersfoort en Zutphen.”

Ook de logistieke kosten zijn veel te hoog

De fysieke afstand tussen de drie bedrijven blijkt te groot. Hierdoor zijn de logistieke kosten veel te hoog. „Wij rijden veel met onze vrachtwagens met bedrukt en onbedrukt papier tussen de vestigingen omdat we elkaars producten afwerken, zo worden de omslagen voor tijdschriften in Zutphen gedrukt en afgewerkt in Meppel”, verklaart Van Zijl.

De huurkosten zijn aan de hoge kant, maar dat is dus niet de enige reden om te vertrekken uit Meppel. Daarnaast heeft ook drukkerij Wilco te maken met de negatieve effecten van het coronavirus. De omzet is zoals bij praktisch alle grafische bedrijven verminderd en daardoor moet Wilco scherp op de kosten letten. Door terug te gaan van drie naar twee vestigingen kan Wilco behoorlijk in de kosten snijden.

De verhuizing naar Amersfoort geldt alleen voor het personeel dat aan de machines is werkt, zoals drukkers, vouwers en nabewerkers. Voor het andere personeel, zoals vormgevers en administratieve krachten wordt in Meppel een kantoor gezocht. Het gevolg is dat er vijftien personeelsleden in Meppel blijven en dat negentig mensen naar Amersfoort gaan.

Geen gedwongen ontslagen

De plannen zullen niet leiden tot gedwongen ontslagen. „De laatste weken heb ik een goed constructief overleg gehad met de bonden en de OR. We hebben goede regelingen kunnen treffen voor het personeel. Voor al het productiepersoneel geldt dat hun baan wordt gegarandeerd, verder zijn er afspraken gemaakt over verhuiscompensatie en reiskosten vergoedingen, daarnaast wordt er gekeken om extern vervoer in te zetten voor het woon-werkverkeer van Meppel naar Amersfoort”, zegt van Zijl.

Ook Hans Robijn van de FNV is positief over het overleg. Robijn verwacht dat bonden en directie snel tot overeenstemming zullen komen.

„Wij vinden het erg vervelend voor onze medewerkers dat we de afdeling Meppel moeten sluiten. We hebben hier altijd met veel plezier gewerkt. Gelukkig kunnen we al onze medewerkers een baan aanbieden in Amersfoort en hopen we dat zoveel mogelijk medewerkers meegaan. Ze hebben altijd uitstekend werk verricht en we hebben ze hard nodig voor de productie in Amersfoort”, besluit Van Zijl.

Drukkerij is een begrip in Meppel

Giethoorn Ten Brink is een begrip in Meppel. De drukkerij werd op 1 april 1923 opgericht door Jannes Giethoorn en was gevestigd op de bovenverdieping van een wasserij aan de Heerengracht in Meppel. Vele fusies volgden. In 1973 fuseerde men met drukkerij Huisman en verhuisde naar het Zuideinde. Ook nam men in 1992 de Noord Nederlandse Drukkerij over en op 1 oktober 1996 Drukkerij Ten Brink.

Hans Giethoorn was de eigenaar van drukkerij Giethoorn Ten Brink. Dat bedrijf ging failliet en maakte een doorstart onder de naam Drukkerij Ten Brink, die werd geleid door Jan Prins. Het bedrijfspand bleef eigendom van Giethoorn. Prins deed meerdere pogingen om ook het pand over te nemen maar dat mislukte. Hij verkocht de drukkerij uiteindelijk aan Wilco.

Drukkerij Wilco werd opgericht in 1958 en groeide in de beginjaren uit tot een specialist in het drukken van wikkels. Ook dit bedrijf groeide flink door overnames. In maart 2014 werd Ten Brink aan de combinatie toegevoegd.