Opmerkelijke trend: duurdere tijden, maar voedselbank krijgt steeds minder klanten

Alles wordt duurder, maar hoe kan het dan dat er steeds minder mensen bij de voedselbank in Meppel aankloppen? Ook coördinator Tonie Mulder herkent de landelijke trend, maar kan slechts gissen naar de oorzaken.

Tonie Mulder van de Voedselbank Meppel.

Tonie Mulder van de Voedselbank Meppel. Foto: Martijn Bijzitter

Op het hoogtepunt bediende de voedselbank in Meppel rond de 140 mensen aan wie kosteloos levensmiddelen werden verstrekt. Nu is dat aantal nauwelijks 80. Mulder vermenigvuldigt dat aantal met tweeënhalf om tot de conclusie te komen dat er momenteel een kleine tweehonderd monden worden gevoed. Mulder: „We kunnen meer mensen helpen, maar dan moeten we ze wel binnen krijgen. Uiteindelijk moeten de mensen het zelf doen.”

Nieuws

menu