Een bijzonder historische plek aan de Reest | Meppelerdiep

In de serie Meppelerdiep speelt nostalgie een prominente rol. Actuele gebeurtenissen worden geplaatst tegen het decor van het verleden. Met foto’s van toen en nu. Vandaag: 10 jaar hospice Eesinge.

Herman en Elly Jansen bij het hospice met uitzicht op het Reestdal. Het voorste boerderijgedeelte is  verhuurd aan een particuliere bewoner.

Herman en Elly Jansen bij het hospice met uitzicht op het Reestdal. Het voorste boerderijgedeelte is verhuurd aan een particuliere bewoner. Foto: Daan Prest

Een smalle bochtige asfaltweg leidt naar het hospice Eesinge. De vorst heeft de naastgelegen weilanden royaal van rijp voorzien. In de verte kronkelt het donkere water van de Reest zich een weg in de richting van de stad. Het nieuwe ziekenhuis is zichtbaar; prachtige bruinkleurige contouren, die passen bij de sfeer van het Reestdal. Ook twee andere karakteristieke boerderijen aan de Reggersweg zijn te zien: de ene, direct langs de Reest, wordt het Tolhuis genoemd. De andere staat dichter bij de Hoogeveenseweg. Daar woonde de familie Lakke. Wijlen Arnold Lakke bracht zijn laatste levensfase in het hospice door. Hij vertelde dat hij een groot deel van zijn leven op de boerderij Eesinge had uitgekeken en aan het eind ervan zijn eigen boerderij vanuit hier in de gaten kon houden.

Nieuws