Een uitgestoken hand én een tik op de vingers tijdens de verkiezing en installatie van drie wethouders | Meppelerdiep

In de serie Meppelerdiep speelt nostalgie een prominente rol. Actuele gebeurtenissen worden geplaatst tegen het decor van het verleden. Met foto’s van toen en nu. Vandaag: de verkiezing en installatie van drie wethouders.

De historische foto van getorpedeerde coalitieonderhandelingen in maart 1994, met als voorzitter Herman Jansen en rechts op de voorgrond Jan Oldebesten en Gerrie Schurink.

De historische foto van getorpedeerde coalitieonderhandelingen in maart 1994, met als voorzitter Herman Jansen en rechts op de voorgrond Jan Oldebesten en Gerrie Schurink. Foto: Stichting Oud Meppel

De koffie stond maandagavond al vroeg klaar in de hal van het Stadhuis. Daar heerste een verwachtingsvolle sfeer. Een zweem van lichte politieke tweespalt was voelbaar. Sterk Meppel, VVD en D66 hadden elkaar na de raadsverkiezingen van medio maart gevonden en voortvarend een coalitieakkoord gesloten. De andere vijf fracties hadden in een vroegtijdig stadium inhoudelijk betrokken willen worden bij de formatie. Dat was slechts spaarzaam gebeurd tijdens bijpraat-telefoontjes. In de wandelgangen ging rond dat de vijf oppositiepartijen CDA, PvdA, ChristenUnie, SP en GroenLinks met een motie kwamen. Daarin geven ze de richting aan voor samenwerking in de raad en spreken ze de wens uit financiële kaders vast te stellen.

Harmonie

Nieuws

menu