Ter compensatie zijn er vier ooievaarspalen geplaatst. Direct werd er al een paal in gebruik genomen.

Eerste ‘paal’ de grond in geslagen voor nieuwbouw ziekenhuis

Ter compensatie zijn er vier ooievaarspalen geplaatst. Direct werd er al een paal in gebruik genomen. Daan Prest

Meppel - De eerste paal voor het nieuwe ziekenhuis is in de grond geslagen. En niet lang daarna, verhuisde ook meteen een ooievaar. Het is namelijk een paal voor een ooievaarssnest. Langs de Hoogeveenseweg zijn twee weken geleden vier nieuwe ooievaarsnesten neergezet.

Zij dienen ter compensatie voor de toekomstige bouwwerkzaamheden van het nieuwe ziekenhuis. De gemeente acht de kans aannemelijk dat de huidige nestlocaties worden verstoord door bouwverkeer, verlichting en hijskranen tijdens de bouw. Er kan zelfs gesteld worden dat er sprake is van vernietiging, omdat de verstoring relatief lang is en ooievaars mogelijk niet tot broeden kunnen komen over meerdere seizoenen.

Om te voorkomen dat nesten in het broedseizoen verloren gaan, worden alle ooievaarspalen op de parkeerplaats buiten de nestelperiode (februari tot en met augustus) van de ooievaar verwijderd. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van de vier nieuwe palen. Als de nieuwbouw gereed is, kunnen deze weer verwijderd worden en vervolgens weer geplaatst worden op de huidige positie van het nieuwbouwperceel.

Tijdens de bouwactiviteiten wordt zoveel mogelijk rekening rekening gehouden met de ooievaars. De bouwplaats wordt zo ver als mogelijk van de nesten vandaan gehouden. De palen staan momenteel aan de rand van het parkeerterrein.

Tijdens de bouw wordt er niet boven de palen gehesen of gedraaid met hijskranen. Bouwlampen worden niet recht op de ooievaarspalen gericht. De mogelijkheid is onderzocht om volledig buiten het broedseizoen te werken, maar dat blijkt financieel niet haalbaar. ‘Dit brengt dermate hoge kosten met zich mee dat het gehele project dan niet financierbaar is’, staat in het bestemmingsplan.

Inspraak

Behalve de ooievaars wordt er ook rekening gehouden met omwonenden en de omgeving. Oorspronkelijk was de maximale bouwhoogte vastgesteld op 30 meter hoog - even hoog als het huidige ziekenhuis. Dit is echter teruggedraaid naar maximaal 21 meter. Tijdens een informatieavond van februari vorig jaar vertelde het bestuur van Isala dat het nog geen besluit had genomen over de precieze omvang en hoogte van het ziekenhuis. Er werd nog onderzocht of het gebouw een extra etage nodig had om alle beoogde functies te dragen.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe had grote bezwaren tegen de maximale bouwhoogte van 30 meter. Volgens de federatie bood dat ruimte voor hoogbouw naast het Reestdal. ‘De grote waarde van dit gebied kan niet zonder consequenties blijven voor de invulling van het ziekenhuisterrein, met name ten aanzien de bouwhoogte’, reageerde de instantie op het bestemmingsplan. Het verzocht - evenals een aantal inwoners - de bouwhoogte te beperken tot 18 meter, wat gelijk is aan vier bouwlagen. Maar aan dat verzoek kan niet worden voldaan. ‘De maximale bouwhoogte waar om wordt verzocht is niet realistisch’, reageert de gemeente.

De standaard bouwhoogte is echter 9 meter. Alleen de toren van Noorderboog wordt met 17 meter hoger, net als de toren voor het ziekenhuis die 21 meter hoog wordt. Mogelijke uitbreidingen aan de noordzijde krijgen een maximale bouwhoogte van 14 meter.

Opgaan in landschap

In het vernieuwde bestemmingsplan staat dat de gemeente grootschalige hoogbouw, die boven de boomtoppen uitsteekt en een breuk vormt met de natuurlijke omgeving, wil voorkomen. ‘Een lager gebouw dat opgaat in de omgeving sluit beter aan op de omgeving en refereert naar het karakterische esgehucht van het Reestdal.’

Tussen het nieuwe ziekenhuis en het Reestdal worden groenstroken aangelegd. ‘Het nieuwe ziekenhuis zal zoveel mogelijk opgaan in het landschap en daarbij aansluiten op het Reestdal’, valt te lezen in het bestemmingsplan. ‘Het reageert op de karakteristieke kenmerken van het Reestdal en borduurt hier op voort. (...) Het haalt de natuur naar binnen via doorzichten, vensters en patio’s.’

Het bestemmingsplan ligt tot en met 29 mei ter inzage in het stadhuis.

Nieuwbouw

De bouwkundige staat van het huidige ziekenhuis in Meppel heeft Isala doen besluiten om een nieuw ziekenhuis te gaan bouwen. Het ziekenhuis is sterk verouderd en draagt op termijn niet meer bij aan het leveren van uitmuntende zorg. Het nieuwe ziekenhuis moet op het terrein van het voormalige verpleeghuis De Schiphorst komen.

Ook Noorderboog heeft behoefte aan nieuwe huisvesting in Meppel. Noorderboog wil in Meppel een centrum voor geriatrische revalidatiezorg oprichten. In deze nieuwe huisvesting wenst het 64 klinische plaatsen en behandelfaciliteiten te realiseren. Deze wordt 5.300 vierkante meter en komt ook in de nieuwbouw.

Het te bouwen ziekenhuis (17.150 vierkante meter) gaat ruimte bieden aan polikliniekfuncties voor alle specialismen. De operatiekamers worden ingezet voor dagbehandeling en planbare behandelingen met een kortere opnameduur. De acute zorg en Spoedeisende hulp in Meppel wordt in nauwe samenwerking met de huisartsen georganiseerd, zodat 24/7 acute hulp gegarandeerd is. Ook externe aanbieders van zorg gaan zich vestigen in het ziekenhuis. Daarnaast is er ruimte in het gebouw voor een horecavoorziening en enkele winkels.

Tijdens de bouw van het ziekenhuis blijft het bestaande ziekenhuis volledig functioneren. Volgens planning zou de bouwstart eind dit jaar moeten beginnen. Eind 2021 kan het vernieuwde ziekenhuis in gebruik worden genomen.