Eerste kerstnachtdienst DoRe en Oecumenische Gemeente. 'De agenda’s worden steeds meer in elkaar geschoven'

De Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeenten en de Oecumenische Gemeente Meppel kerken sinds een jaar onder één dak. Om de samenwerking te benadrukken, is boven de ingang van het kerkgebouw het nieuwe naambord onthuld: Vledderstraat 20. Ook is het kersverse logo aangebracht. „Dat geeft op kleurrijke wijze weer waar we voor staan: iedereen is welkom.”

Op de foto van links naar rechts Janny Krist, Dirk Krikke, Aldert Dijk en Joke Berendsen in de bovenzaal van de kerk.

Op de foto van links naar rechts Janny Krist, Dirk Krikke, Aldert Dijk en Joke Berendsen in de bovenzaal van de kerk.

Op het naambord worden ook de namen van de drie geloofsgemeenschappen vermeld. De samenwerking kreeg een jaar geleden concreet vorm toen de Oecumenische Gemeente Meppel verhuisde naar het gebouw waar de DoRe gemeente al vele jaren samenkomt. Aldert Dijk is kerkenraadsvoorzitter van de Oecumenische Gemeente, Joke Berendsen lid van de taakgroep communicatie. Zij vertellen: „Onze gemeente was tot 2022 wijkgemeente in de wijk Oosterboer die viel onder de Protestantse Gemeente Meppel. Vanwege huisvestingsproblemen zochten we een nieuwe locatie. Zo kwamen we bij de doopsgezinden en remonstranten terecht.”

Geloofsbeleving