Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen hekelt gesloten houding gemeente Meppel en staakt overname zonnepark Mandeveld. CDA stelt vragen

Inspiratieavond van energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen.

Inspiratieavond van energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen. Ebel Zandstra

Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen kiest ervoor om de exploitatie van zonnepark Mandeveld in Meppel niet over te nemen.

Gemeente Meppel heeft de Nijeveense coöperatie aangeboden om de coöperatie Zonnig Opgewekt over te nemen en daarmee ook de exploitatie van het zonnepark Mandeveld. Het bestuur is dit gaan onderzoeken, maar laat op de website weten dat ‘unaniem is besloten de medewerking aan deze overname per direct te staken, omdat er geen vertrouwen is in de samenwerking met de huidige betrokken partijen, zodanig dat dit voor Duurzaam Nijeveen leidt tot een gunstig resultaat in lijn met de ambitie en doelen’.

CDA Meppel stelt hier vragen over aan het college van burgemeester en wethouders, omdat de Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen aangeeft er geen vertrouwen is in de betrokken partijen, waaronder de gemeente. Er zou ondanks beloften over volledige openheid, geen duidelijk inzicht zijn gegeven over de lopende verplichtingen. Informatie zou slechts ten dele, en alleen op aandringen van het bestuur, zijn gedeeld. Ook zouden er geen harde garanties zijn overlegd over de financiering van het hele project, terwijl dit wel gegarandeerd werd.

Het CDA wil weten of volledige openheid van zaken is beloofd, waarom de gemeente wel gesprekken heeft gevoerd met de partijen Innax en Green IPP, maar hierbij Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen niet heeft betrokken en wat het college gaat doen om het vertrouwen van de coöperatie terug te winnen. Uiteraard wil de partij ook weten wat het staken van de medewerking voor gevolgen heeft voor het overnametraject van zonnepark Mandeveld en de te realiseren doelstelling van de energietransitie.