Energiefonds Meppel blijkt overbodig. Stichtingen en kerken willen giften nu breder inzetten

Een eenmalige gift van 1,2 miljoen euro moet MeppelEnergie uit de problemen houden.

Een eenmalige gift van 1,2 miljoen euro moet MeppelEnergie uit de problemen houden. Foto: Pixabay

Meppel deelt warmte, doet u mee? Met deze wervende titel heeft het Energiefonds Meppel de mensen eind vorig jaar benaderd. Het blijkt nu dat het Energiefonds overbodig is. De stichtingen vragen nu of het ontvangen geld breder ingezet mag worden.

Het Energiefonds Meppel is opgericht door Leenfonds Meppel, de Arme Kant van Meppel , Schuldhulpmaatje en diverse kerken om uitvoering te geven aan een regeling energiekosten. Het Energiefonds heeft een beroep op de vrijgevigheid van mensen gedaan om de tegemoetkoming op de energierekening (tweemaal 190 euro vanuit het Rijk) of een deel daarvan door te geven aan mensen die in financiële problemen zouden komen door een erg hoge energierekening.

Ruim 5 maanden later is het resultaat zeer verrassend. Het Meppeler Energiefonds lijkt overbodig. De overheid heeft inmiddels besloten om over 2022 én 2023 een energiebijdrage uit te keren aan huishoudens met een laag inkomen. Daarnaast geeft de gemeente Meppel aan dat men in het geval van financiële problemen in verband met de energielasten een beroep kan doen op bijzondere bijstand. Men kan terecht bij het Geldloket voor vragen hierover.

Landelijk is er ook een noodfonds opgericht, waarbij men tot uiterlijk 1 mei dit jaar een beroep kan doen op tegemoetkoming in de energiekosten. In Meppel hebben maar enkele mensen een beroep gedaan op het Energiefonds Meppel. Deze aanvragen zijn beoordeeld en afgewezen. In alle gevallen bleek men over voldoende financiële middelen te beschikken,

Meppelers die een gift hebben gedaan aan het Energiefonds Meppel wordt nu gevraagd om de gift breder in te mogen zetten dan alleen energie. Namelijk dit geld inzetten voor inwoners van Meppel met lagere inkomens die te maken hebben met urgente armoede. Stichting Leenfonds Meppel zorgt ervoor dat de bijdrage voor honderd procent ten goede komt aan huishoudens in de gemeente Meppel die tijdelijk niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien.

Het is ook mogelijk om de gedane gift terug te ontvangen, In dat geval kunnen de gevers, tot uiterlijk 31 mei, contact opnemen met de diaconie van de kerk of een mailtje sturen naar energiefondsmeppel@gmail.com.