Erfdeel zit midden in afscheidingsproces met Protestantse Gemeente Meppel

Het Erf van Van Boeijen, waar de oecumenische wijkgemeente in de Oosterboer haar diensten houdt. Foto: Daan Prest

Het Erfdeel, de oecumenische wijkgemeente in de Oosterboer, heeft te kennen gegeven zich te willen „verzelfstandigen” en zich los te maken van de Protestantse Gemeente Meppel (PGM). „De afgelopen jaren is er binnen de PGM een bestuurscultuur ontstaan die afbreuk doet aan bepaalde delen van deze kerkgemeenschap”, aldus woordvoerder Jan Varkevisser.

De problematiek op bestuursniveau is zo hoog opgelopen dat Het Erfdeel noodgedwongen met een splitsingsproces bezig is. Het verzoek zich af te scheiden is inmiddels ingediend bij het overkoepelende kerkelijke orgaan, de Classis Groningen/Drenthe.

De oecumenische geloofsgemeenschap is in de Oosterboer ontstaan op initiatief van de Raad van Kerken. Gemeenteleden vanuit verschillende kerkgenootschappen sloten zich erbij aan. Het bijzondere was dat de diensten ook werden bijgewoond door bewoners van Het Erf, onderdeel van Vanboeijen.

Erfdeel neemt huur voor eigen rekening

Op 1 augustus 2019 zegde de Protestantse Gemeente Meppel de huur op, tot grote schrik van de ruim 850 gemeenteleden van Het Erfdeel. De gemeenteleden namen de huur voor eigen rekening over en kwamen iedere zondagochtend samen tot de corona-uitbraak de invulling van kerkdiensten beperkte. De dienst wordt iedere zondag in de kerkzaal opgenomen en uitgezonden via YouTube.

Gemeenteleden kwamen met een alternatief. „Laat degenen die zich verbonden voelen met de Grote Kerk en met de oecumenische geloofsgemeenschap samen een kerkgenootschap vormen”, zo verwoordt Jan Varkevisser deze oplossing. „Geef ons een deel van het vermogen mee, vermeerderd met het bedrag voor het achterstallig onderhoud van ruim drie ton voor de Grote Kerk. Daarmee behoudt de Grote Kerk haar plaats van samenkomst voor de eredienst.” De kerkzaal van Het Erfdeel wordt dan niet langer gebruikt.

Nieuws

menu