FC Meppel Gymnastiek teleurgesteld in het sportbeleid gemeente. 'Hoe wordt hobbelige lappendeken ooit weer glad?'

FC Meppel Gymnastiek legde 3,5 jaar geleden een plan voor uitbreiding van de sporthal aan de Prinses Marijkestraat neer bij de gemeente. Sindsdien bleef het stil vanuit het Stadhuis. Daarover is de vereniging zeer ontstemd.

De sporthal met daarachter Ogterop.  De situatie ter plekke met de werkzaamheden die horen bij verbouw Stad & Esch.

De sporthal met daarachter Ogterop. De situatie ter plekke met de werkzaamheden die horen bij verbouw Stad & Esch. Foto: Joyce Smits

„We hebben de wethouder vier jaar lang niet gezien”, zegt penningmeester Kees-Herman Mulder. „We hadden op z’n minst met elkaar van gedachten kunnen wisselen.”

Mulder is teleurgesteld in het sportbeleid van de afgelopen jaren. „Er is bar weinig gedaan en dat verbaast me. Het college heeft een moeilijke taak, dat steek ik niet onder stoelen of banken, maar ik heb het gevoel dat de prioriteiten niet bij de sport liggen. In Hoogeveen wordt de turnvereniging toestellen aangeboden van 2500 à 3000 euro per toestel. Wij hebben voor de periode dat we geen gebruik mochten maken van de sporthal, speciaal toestellen aangeschaft om buiten te kunnen blijven sporten. 3,5 jaar geleden hebben we voor freerunning toestellen aangeschaft, maar we kunnen ze nergens neerzetten. De gemeente zegt: Zoek het maar uit.”

‘Op Ezinge moeten we de zaal soms verlaten als er examens plaatsvinden’

„Bewegen is belangrijk en dat begint bij goede faciliteiten. Je hebt de scholen, de verenigingen en de accommodaties. Als die laatste poot heel zwak is, is het onmogelijk om de eerste twee overeind te houden. Op Ezinge moeten we de zaal soms verlaten als er examens plaatsvinden. We zijn creatief, maar ik kan 6- en 7-jarigen niet om 22.00 uur laten trainen.”

Mulder en zijn collega-bestuursleden werden overrompeld door het bericht dat achter Ogterop vijftig extra parkeerplaatsen worden gecreëerd. „Ons is als buren niets gevraagd. Het is op z’n minst handig om te overleggen over de aan- en afvoer van auto’s. Helemaal als er nog eens iets met de sporthal gaat gebeuren. Ik heb het gevoel dat alles op het Stadhuis verbrokkeld is. De ene hand weet niet wat de andere doet.”

‘Blijkbaar heeft de wethouder deze sportvereniging over het hoofd gezien’

Verantwoordelijk voor de aanleg van de parkeerplaatsen is wethouder Robin van Ulzen. „Ik weet dat hij in de buurt met verschillende mensen heeft gesproken. Blijkbaar heeft hij deze sportvereniging over het hoofd gezien”, aldus wethouder van sport Jaap van der Haar. Van der Haar trekt het boetekleed aan over zijn eigen handelen tegenover FC Meppel. „Als wij 3,5 jaar niets van ons hebben laten horen, dan moet ik mij verexcuseren. Dat mag niet.”

Sportaccommodaties, en dan met name de ongelijke (financiële) verdeling ervan, is een geweldig lastig dossier in de gemeente Meppel. „Vanuit het verleden zit het raar in elkaar. Bij de ene vereniging liggen kunstgrasvelden van de gemeente, een andere vereniging moet er zelf keihard voor werken. Het is een lappendeken”, aldus Van der Haar.

‘Vanuit een ongelijke verdeling moeten we toe naar een harmonisering’

Kan die hobbelige lappendeken ooit worden gladgestreken? De gemeenteraad nam onlangs het Beheerplan Sportaccommodaties aan. Hierin is de feitelijke situatie omtrent de accommodaties omschreven, maar staan ook de gewenste en noodzakelijke investeringen van sportverenigingen voor de komende jaren. Van der Haar: „Vanuit een ongelijke verdeling moeten we toe naar een harmonisering. Dat is enorm lastig. Maar ik ben opgehouden brandjes te blussen. We moeten kijken hoe we structureel brandjes kunnen voorkomen.”

In het plan zitten enkele onderzoeksvragen. Pas als die vragen zijn beantwoord, kan de volgende stap worden gezet. Tot de vragen behoort onder meer wat er moet gebeuren als de voetbalclubs op Ezinge gaan fuseren, wat te doen met sporthal De Eendracht in Nijeveen en of die laatste wellicht gecombineerd kan worden met de te realiseren sportvoorziening bij de nieuwe school in Nieuwveense Landen.

„Ik kan nu niet voor 2022 investeren in bijvoorbeeld de Marijkestraat, want dan leg ik me weer vast. Ik hoop dat de rapportjes over de gestelde onderzoeksvragen eind van het jaar klaar zijn en onderdeel kunnen zijn van de coalitiebesprekingen na de gemeenteraadsverkiezingen in maart.”

‘Ik hoop van ganser harte dat mijn opvolger deze koers overneemt’

Jaap van der Haar hoopt op een vervolg van de ingeslagen weg in de volgende collegeperiode. Hij keert zelf niet terug. „Dit is de koers waarop het schip ligt en ik hoop van ganser harte dat mijn opvolger die overneemt.”

Over de verschillen die Kees-Herman Mulder aanhaalt ten opzichte van Hoogeveen wil Van der Haar nog wel iets zeggen. „Hoogeveen heeft een centrumfunctie voor sport en 55.000 inwoners, Meppel heeft een centrumfunctie voor sport en 34.000 inwoners. We hebben stadse taken, maar een dorpse omvang. Dat laatste is soms een voordeel, maar om voorzieningen die bij een stad horen te kunnen realiseren, heel erg lastig.”