'Geen dag is hetzelfde en dat houdt me scherp' | Dagboek van Tine Scheele, juridisch adviseur

Tine Scheele: 'Geen dag is hetzelfde en dat houdt me scherp en zorgt voor veel uitdaging' Foto: Martijn Bijzitter

Inwoners van Meppel en regio geven een inkijkje in hun dagelijks leven in de vorm van een dagboek. Deze week: juridisch adviseur Tine Scheele (32) uit Meppel. Na op verschillende posities te hebben gewerkt in de juridische sector, begon ze vlak voor de coronacrisis voor zichzelf.

Donderdag 1 juli

Als interim adviseer ik als buitenstaander een organisatie op juridisch gebied. Ik ben hier dan een korte periode werkzaam. In gesprek peil ik vrij snel wat er speelt en wat er nodig is. Daarna ga ik meteen aan de slag voor een afgesproken aantal uren.
De voordelen van een buitenstaander als tijdelijke externe juridisch adviseur zijn de frisse blik en ongebondenheid. Er zijn interim-klussen waarbij ik bestaande (lastige) dossiers oppak of waarbij ik verantwoordelijk ben voor de invoering van een nieuw programma met juridische implicaties.

Vandaag houd ik mij bezig met mijn interim-klus voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). We overleggen over dossiers en ik maak op basis van het dossier een belangenafweging. Dit is iets wat in de advocatuur totaal niet speelt. Dan maak je namelijk geen belangenafweging en sta je volledig achter je cliënt. Op donderdag schrijf ik naar aanleiding van de belangenafweging vaak een aantal uitspraken. Deze uitspraken worden op vrijdag verstuurd. Aan het eind van de dag schrijf ik als interim de dagelijkse nieuwsbrief voor Wolters Kluwer. Zowel een nieuwsbrief voor arbeidsrecht als voor ondernemingsrecht. Hiermee houd ik niet alleen mezelf maar ook de advocatuur op de hoogte van de ontwikkelingen in beide rechtsgebieden. In de nieuwsbrief beschrijf ik zaken die regelmatig terugkomen in de praktijk. Altijd een goede afsluiting van de dag.

Vrijdag 2 juli

De ochtend ben ik gestart met een ontslagzaak. In deze zaak sta ik een werknemer bij die een vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen van werkgever. Door middel van een vaststellingsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Hiermee kan een langslepende procedure worden voorkomen.

Van belang in dit dossier is dat werknemer geen slechte beoordelingen heeft gehad en er ook geen dringende reden is voor ontslag. In overleg met de werknemer maak ik dan een tegenvoorstel en ga ik in overleg met de tegenpartij. Het arbeidsrecht is altijd in beweging en dat maakt mijn werk ontzettend uitdagend. Het eind van de ochtend en begin van de middag houd ik mij bezig met een aantal dossiers die ik voor een grote rechtsbijstandsverzekeraar behandel. Ook schrijf ik de nieuwsbrieven voor Wolters Kluwer. Het einde van de dag heb ik vrijgehouden voor mijn nichtjes. Ik houd van familie en de goede rapporten van mijn nichtjes moeten natuurlijk beloond worden. Ik merk dat een ijsje van de Brasserie in Meppel vaak al voldoende kan zijn om een glimlach op het gezicht van de meisjes te toveren. ‘s Avonds hebben we een barbecue met familie.

Zaterdag 3 juli

Op zaterdagochtend starten mijn vriend en ik altijd met een goede sportsessie bij Cecile Lokken. Een goed begin van het weekend. Daarna vertrek ik naar Groningen voor een gezellige lunch met mijn vriendin. In de avond bijpraten op de barbecue van de JCI Meppel-Reestmond. Een netwerkorganisatie waarbij een enthousiaste groep mensen samenkomst en goede doelen ondersteunt. Volgend jaar ben ik voorzitter van deze enthousiaste club.

Zondag 4 juli

Vandaag heb ik een dagje shoppen gepland met mijn schoonzusjes. Een heerlijke dag waarin we vooral op de terrasjes van Bussum hebben gezeten. In de avond heb ik nog een dossier doorgenomen en een advies geschreven.

Maandag 5 juli

De ochtend begint met het lezen van mijn advies over een aansprakelijkheidskwestie. Ik adviseer altijd aan de voorkant over de kans van slagen om onduidelijkheden te voorkomen. Daarna heb ik een overleg gepland met Wolters Kluwer over een nieuw onderdeel van een programma, namelijk de zaakanalyse. Deze module heb ik samen met een aantal collega’s ontwikkeld om advocaten in één oogopslag inzicht te geven in de mogelijke uitkomst van een zaak. Voor deze klus heb ik de uitspraken in het arbeidsrecht geanalyseerd en naast de letter van de wet gehouden. Een geweldige ontwikkeling die zeker gaat bijdragen aan de praktijk van elke jurist/advocaat. Ook schrijf ik vandaag weer de nieuwsbrieven voor Wolters Kluwer. In de avond sport ik samen met mijn vriendin om mijn hoofd leeg te maken.

Dinsdag 6 juli

De dinsdag staat weer in het teken van schrijven van uitspraken voor het ministerie BZK. Daarnaast ben ik druk bezig met het adviseren in twee ontslagzaken. In de ene zaak sta ik de werknemer bij en in de andere zaak de werkgever. Omdat werknemer op staande voet is ontslagen, laat ik mijn andere werkzaamheden even vallen en ga ik direct aan de slag. Want alles valt en staat met de dringende reden van ontslag en of hier in deze situatie wel sprake van is. In de zaak waarin ik werkgever adviseer gaat het om een werknemer die niet functioneert. Voor mij de taak om hierin goed te adviseren. Ook heb ik vandaag de arbeidsovereenkomsten voor een bedrijf beoordeeld en aangepast. Hiermee zijn ze weer up-to-date en kan werkgever werknemers op een goede manier een arbeidsovereenkomst aanbieden. Aan het einde van de dag schrijf ik mijn nieuwsbrieven voor Wolters Kluwer. Aansluitend ga ik tennissen bij Tivoli.

Woensdag 7 juli

Vandaag behandel ik weer een aantal dossiers voor een grote rechtsbijstandsverzekeraar. Ook adviseer ik een werkgever over zijn zieke werknemer. Deze werknemer is langdurig arbeidsongeschikt en de werkgever vraagt zich af welke stappen er moeten worden doorlopen bij onder andere het UWV. Tussendoor ga ik even sporten. Aan het einde van de dag heb ik een bespreking over een zitting die aankomende week gepland staat. Ik zorg ervoor dat we alle stukken hebben ingediend die van belang zijn voor de zaak en bereid cliënt voor op de zitting. Ook schrijf ik opnieuw mijn nieuwsbrieven voor Wolters Kluwer.

Donderdag 8 juli

Vandaag ben ik een dag in Den Haag op het ministerie van BZK. Een dag vol overleg en uiteraard een heerlijke lunch. Geen dag is hetzelfde en dat houdt me scherp en zorgt voor veel uitdaging.

Nieuws

menu