Prinsenplein.

Geen groene gracht en geen grachtenwandelroute in Meppel. 'Tijd om Prinsenplein terug te geven aan de inwoners'

Prinsenplein. Foto: archief Wilbert Bijzitter

Nu duidelijk is dat de gracht niet opengegraven gaat worden, is het tijd om het Prinsenplein opnieuw in te richten. Als het aan de gemeenteraadsleden in Meppel ligt, gebeurt dat op zeer korte termijn.

ChristenUnie en Sterk Meppel kwamen allebei met een voorstel. De ChristenUnie bracht voor de derde keer de groene gracht in als mogelijke inrichting voor het Prinsenplein. Een verwijzing naar de voormalige gracht door middel van een groen lint met bomen en struiken op de plek van de gracht. Dit voorstel haalde het net niet.

Sterk Meppel heeft zich eindelijk neergelegd bij de uitkomst van het onderzoek dat opengraven van de gracht niet rendabel is, maar kwam wel met een alternatief plan om een wandelroute aan te leggen langs het historische grachtentracé. De partij besloot echter na het beluisteren van de commentaren op het plan het voorstel te laten vallen.

Voor Egbert Knorren (CDA) is het hoofdstuk over de gracht definitief afgesloten. „De wandeltocht is een leuk idee, maar het is niet aan de gemeente, maar aan een andere partij, om dit te initiëren. En we hebben zeker niets tegen groene elementen, maar we moeten ook realistisch blijven. Een groene gracht in deze vorm gaat ons echt te ver.” Daar sloot Frank Perquin (VVD) zich bij aan. „Geen gracht, dan kunnen we nu verder. Er is geen aanleiding om iets met andere voorstellen te doen, alsof er een soort verplichting ligt om iets met een gracht te doen. We steunen beide voorstellen niet.” „SP is altijd tegen het opengraven van de gracht geweest”, zei Xander Topma. „We gaan ook niet mee in het nieuwe voorstel van Sterk Meppel voor een wandelroute. We moeten door.”

Bittere nasmaak

Jolida Voetelink (PvdA): „We zijn inmiddels 30.000 euro armer vanwege een onderzoek. Zonde van het geld. De wandelroute is niet het issue. Het gaat om de inrichting van het Prinsenplein.” Ook GroenLinks had geen goed woord over voor het onderzoek naar het opengraven van de gracht. Anouk de Vlieg: „Van mijlenver zag iedereen behalve Sterk Meppel de uitkomst aankomen van het onderzoek naar het opengraven van de Prinsengracht. We kunnen drie jaar later eindelijk kijken naar de inrichting van het Prinsenplein. Laten we dit plein teruggeven van de auto’s aan de inwoners. Een klimaatbestendig plein met ruimte voor biodiversiteit. De motie van Sterk Meppel is ongepast bij dit onderwerp. We willen aan de slag met het Prinsenplein. We hebben al drie jaar langer moeten wachten op herinrichting, we moeten zo snel mogelijk aan de slag met een kwalitatief Prinsenplein. Een wandelroute is een totaal ander onderwerp, waar we het dan op een later moment maar over moeten hebben. Wat rest is de bittere nasmaak van jaren wachten en zoveel euro’s armer zijn.”

Jeannet Bos sprak namens D66: „Het grachtenrapport laat geen ruimte voor twijfel. We hebben al 30.000 euro niet aan het Prinsenplein kunnen besteden, laten we nu tempo maken waarbij we oog houden voor het klimaat, duurzaamheid en cultuurhistorie. We zijn benieuwd naar het voorstel van het college. We vinden het idee van ChristenUnie te voorbarig. Het voorstel van Sterk Meppel is echt volslagen ongepast om te agenderen bij dit onderwerp.”

‘Tijd om te gaan aanpakken’

Volgens wethouder Robin van Ulzen is het nu tijd om te gaan aanpakken. „We hebben het onderzoek naar het uitgraven van de gracht uitgevoerd volgens afspraak. We wachten nu op de vervolgopdracht.” Hij ontraadde beide voorstellen. De groene gracht, omdat dit geen ruimte geeft voor een andere inrichting. „Ik heb niks tegen groen. Maar groen en gracht, dat is wel een heel duidelijk plan. Daarmee geeft u meteen een invulling aan het Prinsenplein. Wat betreft de wandeling, dit is niet het moment om hier gezamenlijk met de herinrichting aan de slag te gaan. Ik wil de warme toezegging doen dat ik hier wel kansen in zie. Ik wil in gesprek, met allereerst het recreatieschap. Misschien kunnen we hier op termijn inrichting aangeven vanuit de samenleving. Hoe het Prinsenplein eruit moet komen te zien dat weet ik niet, maar we hopen op duidelijke kaders.”