Gemeente Dalfsen helpt verengingen met bijdrage uit noodfonds door de coronaperiode

De gemeente Dalfsen heeft inmiddels de helft van het beschikbare coronafonds van 1 miljoen euro aan verenigingen beschikbaar gesteld. Dalfsen riep in mei 2020 het Corona Noodfonds in het leven om maatschappelijke instellingen financieel te ondersteunen in coronatijd.

Het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen.

Het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen. Google maps

In maart werd bij de eerste openstelling van het Corona Noodfonds 327.000 euro overgemaakt aan 25 sportverenigingen en culturele instellingen.

De 15 aanvragen die binnenkwamen bij de tweede openstelling van het Corona Noodfonds zijn op 14 september goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Dit betekent dat deze week 174.735 euro is overgemaakt aan maatschappelijke organisaties die door de coronacrisis hinder ondervonden, zoals het mislopen van inkomsten.

‘Instellingen uit onze gemeente hadden het in de coronacrisis erg zwaar’

Wethouder van Leeuwen: „Naar de voetbalvereniging gaan, een boek lenen bij de bibliotheek of een luisteren naar een optreden van een van onze zangkoren; activiteiten die vanzelfsprekend lijken. Toch hadden veel maatschappelijke instellingen uit onze gemeente het in de coronacrisis erg zwaar. Omdat we veel waarde hechten aan de maatschappelijke instellingen in onze gemeente, hebben we het Corona Noodfonds opgezet om financieel te kunnen ondersteunen. We hopen dat we hiermee de maatschappelijke instellingen op weg hebben kunnen helpen, zodat zij al het moois dat zij voor onze samenleving betekenen in de toekomst kunnen voortzetten.”

De gemeente Dalfsen wacht met een volgende ronde voor het Corona Noodfonds de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen af.