Gemeente Meppel en Energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen werken samen aan CO2-neutrale gemeente

Voorzitter Harry van Dijk (l) van Energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen en wethouder Jaap van der Haar ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.  Foto: Gemeente Meppel

Wethouder Jaap van der Haar en Harry van Dijk, voorzitter van Energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen hebben donderdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De partijen willen samen werken aan een duurzaam en CO2-neutraal Meppel en Nijeveen.

De gemeente Meppel en de energiecoöperatie hebben al verschillende duurzame projecten die worden voorbereid. Zo wordt, onder aanvoering van EC Duurzaam Nijeveen, gestart met de inzet van energiecoaches die huishoudens adviseren hoe zij energie kunnen besparen of hun woning kunnen verduurzamen. Daarnaast wordt onderzocht of er een project met elektrische deelauto’s in Nijeveen kan worden gerealiseerd. Ook bij toekomstige projecten ziet de gemeente de energiecoöperatie als een belangrijke gesprekspartner en schakel naar het dorp.

Steun in het dorp

Wethouder Jaap van der Haar is blij dat de samenwerking formeel wordt bekrachtigd. „In 2040 wil de gemeente Meppel CO2-neutraal zijn. Een grote opgave die we alleen realiseren als we het samen doen. Duurzaam Nijeveen speelt daarin een belangrijke rol. De energiecoöperatie heeft een breed netwerk en kent de inwoners van Nijeveen als geen ander. De afgelopen jaren heeft de coöperatie al diverse projecten gerealiseerd die konden rekenen op steun in het dorp. Die daadkracht en lokale betrokkenheid hebben we de komende jaren nog hard nodig.”

Op initiatief van de energiecoöperatie is in 2020 een enquête over de energietransitie gehouden onder de Nijeveense bevolking. Hierin is naar voren gekomen dat men voor EC Duurzaam Nijeveen een rol ziet om op te treden als vertegenwoordiger van Nijeveen bij de gemeente. „Wij voelen ons daardoor gesterkt”, zegt voorzitter Harry van Dijk.

„Duurzaam Nijeveen biedt met de overeenkomst de gemeente bereik en toegang tot de lokale gemeenschap en inzicht in wat er leeft in het dorp. Ook kunnen we draagvlak organiseren voor afstemming van energieplannen en een rol spelen in concretisering en uitvoering van energieplannen. Samen sta je sterker in de grote opgave die we met elkaar hebben. Juist nu is dat belangrijk!”

Nieuws

Meest gelezen