Gemeente Meppel en energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen werken samen aan CO2-neutrale gemeente

Voorzitter Harry van Dijk (links) van Duurzaam Nijeveen en wethouder Jaap van der Haar van Meppel. Foto: Eigen foto

De gemeente Meppel en energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen gaan zich samen inspannen voor een duurzaam en CO2-neutraal Meppel en Nijveen.

Deze samenwerking is bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst, die donderdag is ondertekend door wethouder Jaap van der Haar van Meppel en voorzitter Harry van Dijk van Duurzaam Nijveen.

Inzet energiecoaches

De samenwerkingspartners hebben al enkele duurzame projecten in voorbereiding. Zo worden, onder aanvoering van Duurzaam Nijeveen, energiecoaches ingezet die huishoudens adviseren hoe zij energie kunnen besparen of hun woning kunnen verduurzamen. Daarnaast wordt onderzocht of in Nijeveen een project met elektrische deelauto’s kan worden gerealiseerd.

Lokale betrokkenheid

,,De gemeente Meppel wil in 2040 CO2-neutraal zijn. Een grote opgave die we alleen realiseren als we het samen doen. Duurzaam Nijeveen speelt daarin een belangrijke rol”, zegt Van der Haar. Hij is blij dat de samenwerking formeel is bekrachtigd.

,,De energiecoöperatie heeft een breed netwerk en kent de inwoners van Nijeveen als geen ander. De afgelopen jaren heeft de coöperatie al diverse projecten gerealiseerd die konden rekenen op steun in het dorp. Die daadkracht en lokale betrokkenheid hebben we de komende jaren nog hard nodig.”

Inzicht in wat leeft in het dorp

Van Dijk: ,,Duurzaam Nijeveen biedt de gemeente bereik en toegang tot de lokale gemeenschap en inzicht in wat er leeft in het dorp. Ook kunnen we draagvlak organiseren voor afstemming van energieplannen en een rol spelen in concretisering en uitvoering van energieplannen.”

Nieuws

Meest gelezen